Państwowe Ognisko Baletowe

w Szczecinie

Dział dziecięcy

Dział młodzieżowy

Aktualności

TO CO SIĘ U NAS DZIEJE

Spotkanie wigilijne i przerwa świąteczna w POB

Zapraszamy serdecznie wszystkie Uczennice wraz z Rodzicami na spotkanie wigilijne, które odbędzie się 20 grudnia 2019 r. o godz. 17.00, w sali 13 i 14 Państwowego Ogniska Baletowego.   Uprzejmie informujemy, że przerwa świąteczna w Państwowym Ognisku Baletowym trwa od 23.12.2019 r. do 31.12.2019 r.  

Czytaj dalej

Uchwała Rady Rodziców – dot. darowizny na Rok szkolny 2019/2020

Rada Rodziców działająca przy Państwowym Ognisku Baletowym w Szczecinie uchwaliła następującą wysokość składki w roku szkolnym 2019/2020: 60 zł za każdy miesiąc (za jedno dziecko) – płatne do 10 każdego miesiąca. Jeśli na zajęcia do Państwowego Ogniska Baletowego uczęszcza rodzeństwo, płatność wynosi 90 zł za dwoje dzieci za każdy miesiąc – płatne do 10 każdego…

Czytaj dalej

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkania informacyjno-organizacyjne w następujących terminach (obecność obowiązkowa): KLASA DATA GODZINA OPIEKUN KLASY / NR SALI I A 17.09.2019 1635 p. SKROBANIA NATALIA –SALA NR 8 I B 18.09.2019 1725 p. SKROBANIA NATALIA – SALA NR 8 I C 20.09.2019 1825 P. ŁOWICZ JOANNA –   SALA NR 4 II A 20.09.2019 1900 P.…

Czytaj dalej

Pełne aktualności

Wydarzenia

… i po premierze

zdjęcie: Głos Szczeciński – Andrzej Szkocki Dyrekcja Państwowego Ogniska Baletowego pragnie podziękować wszystkich zaangażowanym w realizację projektu PAJACE, za poświęcony …
Czytaj Dalej

PROJEKT „PAJACE” – WARSZTATY 20-24.02.17 (DRUGI TYDZIEŃ FERII)

Podczas tegorocznych ferii zimowych planujemy realizację projektu „Opera Pajace”. Projekt będzie wstępem, zaproszeniem i wprowadzeniem w atmosferę tej opery mieszkańców oraz …
Czytaj Dalej

PRÓBA I KONCERT W OPERZE NA ZAMKU 30.01.17

SZANOWNI RODZICE W dniu 30.01.2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 odbędzie się w Operze na Zamku w Szczecinie (ul. Korsarzy …
Czytaj Dalej

Informacje dla rodziców

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA RODZICÓW

Próba do koncertu zimowego 19.02.18

PRÓBA GENERALNA W DNIU KONCERTU – 19.02.2018 R. Miejsce zbiórki: Opera na Zamku, ul. Korsarzy 34 – wejście H Godziny …
Czytaj Dalej

Nasza misja

NASZE WARTOŚCI I PRZEKONANIA

Nasza działalność skierowana jest na rozwój artystyczny uczniów zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi oraz przygotowania ich do uczestnictwa w kulturze. Owe wrastanie w kulturę przybiera różną formę zabawy, tańca, aktywności społecznej. Realizując ten cel widzimy potrzebę organizowania stałego kontaktu z różnymi instytucjami kutury oraz uczestniczeniem uczniów w uroczystościach lokalnych. Stosowane przez nas metody nauczania i projekty aktywizują młodzież i urozmaicają proces nauczania.

 • Najwyższą wartością są uczniowie,
 • Przywiązujemy najwyższą wagę do wychowania dzieci poprzez uczestnictwo w kulturze,
 • Przyszłość naszej placówki opiera się bezpośrednio na wiedzy i umiejętnościach oraz na współdziałaniu naszych pracowników.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Oferta edukacji artystycznej

Balet_dyplomy2015_56

Ma za zadanie rozwijać przestrzeń, płaszczyznę ruchu i wyobraźni, które nie zostały dotychczas ‚poruszone’ przez żadną z technik tanecznych. Zgodnie z filozofią Jose Limona, technika modern dance powinna uczyć ekspresji, dawać sposobność do wyrażania emocji, nie można ograniczać tancerza do schematu wykonania, wręcz przeciwnie – powinna dawać szansę odnalezienia swojej własnej drogi, do przekazania emocji poprzez ruch.

Podążając za Matką tańca współczesnego Marthą Graham, kluczem do zrozumienia techniki jest praca na podłodze i wokół własnego centrum – czyli podbrzusza, które daje stabilność reszcie ciała, podążającej we wszystkich kierunkach i dającej radość z zajmowanej przestrzeni będąc w pionie, a jednocześnie całkowicie poza nim.

Balet_dyplomy2015_02

Zajęcia służą rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności tanecznych. Dzieci poznają poprzez taniec polską kulturę ludową. Nauka tańców pochodzących z różnych kultur.

Balet_dyplomy2015_09

Wszechstronna metoda kształcenia i wychowania opracowana przez profesora Konserwatorium Genewskiego Emila Jacques-Dalcroze’a. Powstała w oparciu o wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu w celu poznania zagadnień muzycznych, a w szczególności zrozumienia powiązań pomiędzy ruchem fizycznym a ruchem w muzyce. Najważniejszymi celami metody, według słów jej twórcy, są:

– rozwijanie wrażliwości na wszelkie formy rytmu muzycznego,

– tworzenie poczucia porządku i równowagi,

– rozwijanie wyobraźni ruchowo-przestrzennej.

Osiąga się je dzięki połączeniu trzech powiązanych ze sobą ogniw: rytmiki wraz z plastyką ruchu, solfeżu i improwizacji. Podstawę zajęć stanowi praca ciałem, poprzez którą możliwy jest wpływ na poprawę koordynacji ruchów oraz ich usystematyzowanie. Ćwiczenia z tego zakresu obejmują formy bardzo proste, np. realizacja rytmów czy taktowanie, jaki bardziej zaawansowane np. układy przestrzenno-ruchowe.

Balet_dyplomy2015_45

Taniec klasyczny ma na celu wykształcenie harmonii i piękna tańca. Wyrabia doskonałą dyscyplinę ruchową poprzez stałą konstrukcję lekcji, ćwiczenia przy drążku i na środku sali. Taniec klasyczny to kombinacja ustalonych kroków i póz, dla oznaczenia których używana jest terminologia franuska. Technika tańca klasycznego jest bazą dyscypliny dla ciała tancerza do stosowania we wszystkich innych technikach tańca. Zajęcia kształtują piękną sylwetkę, uczą ładnej postawy, gracji, wdzięku i elegancji.

Lekcja tańca klasycznego obejmuje:

 • Ćwiczenia przy drążku – najpierw wolne, rozgrzewające mięśnie nóg, następnie uruchomione zostaje całe ciało,
 • Ćwiczenia na środku sali – są sprawdzeniem równowagi oraz perfekcyjnego wykonania póz tańca klasycznego
 • Skoki – przygotowanie do wykonania trudnych ewolucji w powietrzu

Wieloletnia nauka pozwala na osiągnięcie umiejętności ruchowych np. niezwykłej pracy rąk i korpusu, wyjątkowej gibkości i skoczności.

Balet_dyplomy2015_19

Zajęcia wprowadzające dzieci w świat muzyki, dźwięków. Oparte są o rozwijanie zdolności dzieci poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie, grę na instrumentach, improwizację rytmiczno-ruchową, naukę piosenkę i elementy dramy.

Podczas zajęć dzieci uczą się śpiewu, poznają piosenki, rozwijają umiejętności odtwarzania rytmu i melodii głosem, ruchem lub przy wykorzystaniu określonych instrumentów.

Poprzez zabawę poznają poszczególne elementy składające się na utwór muzyczny takie jak rytm, metrum, tempo, melodia, harmonia, dynamika, artykulacja, kolorystyka dźwiękowa. Uczestnictwo dzieci w zajęciach umuzykalniających stwarza szerokie możliwości do kształtowania orientacji i koordynacji ruchów oraz zaspokajania naturalnej potrzeby ruchu. Pozwala zarówno na kształcenie prawidłowej postawy i wyrobienie elastyczności kręgosłupa, jak również doskonalenie funkcjonowania narządów mowy oraz organów zmysłowych.

Na zajęciach dzieci poprzez ćwiczenia przy muzyce rozwijają swoją wrażliwość estetyczną. Zabawy i ćwiczenia poznane na lekcji kształtują skromność, równowagę, koordynację i muzykalność dzieci.

Balet_dyplomy2015_14

Zajęcia teoretyczne z przekroju całej historii tańca. Uczniowie poznają libretta baletowe, życiorysy największych tancerzy i choreografów.

Balet_dyplomy2015_22

Technika tańca oparta na tańcu klasycznym, pozbawiona sztywnych reguł.

Poprzez taniec współczesny uczniowie uczą się wyrażania emocji, przekazywania tańcem myśli, historii w krótkich etiudach tanecznych (choreograficznych).

Poznaj nasz zespół

„Dziecku potrzebny jest ruch, powietrze, światło, zgoda, a i coś jeszcze, spojrzenie w przestrzeń, poczucie wolności, otwarte okno”
~ Janusz Korczak

Galeria

POZOSTAŁE GALERIE


Plan

NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Wybierz swoją klasę z zakładki „Klasy”
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
10.00 – 11.00
Klasa V a

Sala: 14 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
10.00 – 10.45

Klasa V a

Sala: 14 Szatnia: 2 Zajęcia: Technika tańća Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
10.50 – 11.35

Klasa V b

Sala: 14 Szatnia: 3 Zajęcia: taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
11.40 – 12.25

Klasa V b

Sala: 14 Szatnia: 3 Zajęcia: Technika taneczna Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
12.30 – 13.15

Klasa VIII

Sala: 13 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec współczesny Prowadzący zajęcia: D. Czaja
12.30 – 13.15

Klasa VIII

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
13.20 – 14.05

Klasa VIII

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Technika tańca Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
14.10 – 14.55
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
Klasa VIb

Sala: 13 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: S. Nabet
16.15 – 17.00

Klasa V a

Sala: 14 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
16.15 – 17.00
Klasa IIa

Sala: 13 Szatnia: 12 Zajęcia: Zabawy ruchowe Prowadzący zajęcia: M. Burak
16.15 – 17.00

Klasa IIa

Sala: 8 Szatnia: 12 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: N. Skrobania
17.05 – 17.50

Klasa VIb

Sala: 14 Szatnia: 21 Zajęcia: Technika taneczna Prowadzący zajęcia: S. Nabet
16.15 – 17.00

Klasa VIb

Sala: 13 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec współczesny Prowadzący zajęcia: D. Czaja
17.05 – 17.50

Klasa IIb

Sala: 4 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
16.15 – 17.00

Klasa IIb

Sala: 14 Ł Szatnia: 3 Zajęcia: Zabawy ruchowe Prowadzący zajęcia: M. Burak
17.05 – 17.50

Klasa Ia

Sala 8, Szatnia 1 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: N. Skrobania
16.15 – 17.05

Klasa II c

Sala: 14 Ł Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
17.05 – 17.50

Klasa II c

Sala: 13 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
17.55 – 18.40

Klasa Ib

Sala: 4 Szatnia: 1 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
17.05 – 17.50

Klasa Ib

Sala: 4 Szatnia: 1 Zajęcia: Zabawy ruchowe Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
17.55 – 18.45

Klasa IV a

Sala: 14 Ł Szatnia: 3 Zajęcia: Akrobatyka Prowadzący zajęcia: M. Burak
17.55 – 18.40

Klasa IV a

Sala: 14 Ł Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: A. Kotwas
18.45 – 19.30

Klasa IV a

Sala: 14 Ł Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec współczesny Prowadzący zajęcia: D. Czaja
19.30 – 20.15

Klasa IIIb

Sala: 8 Szatnia: 1 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: N. Skrobania
17.55 – 18.40

Klasa IIIb

Sala: 4 Szatnia: 1 Zajęcia: Taniec współczesny Prowadzący zajęcia: D. Czaja
18.45 – 19.30

Klasa IIIb

Sala: 14 Ł Szatnia: 1 Zajęcia: Akrobatyka Prowadzący zajęcia: M. Burak
19.30 – 20.15

Klasa IV b

Sala: 14 Ł Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec współczesny Prowadzący zajęcia: D. Czaja
17.55 – 18.40

Klasa IV b

Sala: 14 Ł Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
18.45 – 19.30

Klasa IV b

Sala: 8 Szatnia: 12 Zajęcia: Umuzykalnianie Prowadzący zajęcia: N. Skrobania
19.30 – 20.15

Klasa IIIa

Sala: 8 Szatnia: 2 Zajęcia: Akrobatyka Prowadzący zajęcia: M. Burak
18.45 – 19.30

Klasa IIIa

Sala: 4 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec ludowy zajęcia: A. Magdziarz
19.30 – 20.15

Klasa V c

Sala: 13 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
18.45 – 19.30

Klasa V c

Sala: 13 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec ludowy i charakterystyczny Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
19.30 – 20.15
Klasa VIa

Sala: 13 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: S. Nabet
16.15 – 17.00

Klasa Ic

Sala: 8 Szatnia: 1 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: N. Skrobania
16.15 – 17.00

Klasa VIII

Sala: 14 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
16.15 – 17.00
Klasa IIIb

Sala: 4 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
16.15 – 17.00

Klasa VIb

Sala: 13 Szatnia: 3 Zajęcia: Technika taneczna Prowadzący zajęcia: S. Nabet
16.15 – 17.00

Klasa VII

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: K. Naumets
16.15 – 17.00
Klasa IIIa

Sala: 4 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec współczesny zajęcia: D.Czaja
16.15 – 17.00

Klasa IIb

Sala: 8 Szatnia: 2 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: N. Skrobania
16.15 – 17.00

Klasa VIa

Sala: 13 Szatnia: 12 Zajęcia: Technika taneczna Prowadzący zajęcia: S. Nabet
16.15 – 17.00

Klasa VII

Sala: 14 Szatnia: 21 Zajęcia: Technika taneczna Prowadzący zajęcia: K. Naumet
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00
Klasa VIII

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
17.05 – 17.50

Klasa VIII

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Technika taneczna Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
17.55 – 18.40

Klasa VIII

Sala: 8 Szatnia: 12 Zajęcia: Rytmika Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
18.45 – 19.30

Klasa VIb

Sala: 13 Szatnia: 21 Zajęcia: Technika taneczna Prowadzący zajęcia: S. Nabet
17.05 – 17.50

Klasa V a

Sala: 4 Szatnia: 2 Zajęcia: Akrobatyka Prowadzący zajęcia: M. Burak
17.05 – 17.50

Klasa V a

Sala: 4 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec ludowy i charakterystyczny Prowadzący zajęcia: M. Magdziarz
17.55 – 18.40

Klasa VII

Sala: 8 Szatnia: 21 Zajęcia: Rytmika Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
17.55 – 18.40

Klasa VII

Sala: 14 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: K. Naumets
18.45 – 19.30

Klasa VII

Sala: 14 Szatnia: 21 Zajęcia: Technika taneczna Prowadzący zajęcia: K. Naumets
19.30 – 20.15

Klasa VIa

Sala: 13 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: S. Nabet
17.55 – 18.40

Klasa VIa

Sala: 13 Szatnia: 3 Zajęcia: Technika taneczna Prowadzący zajęcia: S. Nabet
18.45 – 19.30

Klasa VIa

Sala: 8 Szatnia: 3 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
19.30 – 20.15

Klasa V b

Sala: 4 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec ludowy i charakterystyczny Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
18.45 – 19.30

Klasa V b

Sala: 13 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
19.30 – 20.15
Klasa VIa

Sala: 13 Szatnia: 3 Zajęcia: Technika taneczna Prowadzący zajęcia: S. Nabet
17.05 – 17.50

Klasa VII

Sala: 4 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec ludowy i charakterystyczny Prowadzący zajęcia: A. Kotwas
17.05 – 17.50

Klasa VII

Sala: 13 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec ludowy i charakterystyczny Prowadzący zajęcia: A. Kotwas
17.55 – 18.40

Klasa VIII

Sala: 14 Szatnia: 2 Zajęcia: Technika taneczna Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
17.05 – 17.50

Klasa Ib

Sala: 8 Szatnia: 1 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: Natalia Skrobania
17.05 – 17.50

Klasa V b

Sala: 4 Szatnia: 3 Zajęcia: akrobatyka Prowadzący zajęcia: M. Burak
17.55 – 18.40

Klasa V b

Sala: 14 Szatnia: 3 Zajęcia: taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
18.45 – 19.30

Klasa V b

Sala: 14 Szatnia: 3 Zajęcia: taniec współczesny Prowadzący zajęcia: D. Czaja
19.30 – 20.15

Klasa II c

Sala: 8 Szatnia: 1 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: N. Skrobania
17.55 – 18.40

Klasa II c

Sala: 4 Szatnia: 1 Zajęcia: Zabawy ruchowe Prowadzący zajęcia: M. Burak
18.45 – 19.30

Klasa V a

Sala: 14 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
17.55 – 18.40

Klasa V a

Sala: 13 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec współczesny Prowadzący zajęcia: D. Czaja
18.45 – 19.30
Klasa IIIb

Sala: 4 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
17.05 – 17.50

Klasa VIb

Sala: 13 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: S. Nabet
17.05 – 17.50

Klasa VIb

Sala: 8 Szatnia: 3 Zajęcia: Rytmika Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
17.55 – 18.40

Klasa VIb

Sala: 14 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec ludowy i charakterystyczny Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
18.45 – 19.30

Klasa VII

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Technika taneczna Prowadzący zajęcia: K. Naumets
17.05 – 17.50

Klasa Ia

Sala 8, Szatnia 1 Zajęcia: Zabawy ruchowe Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
17.05 – 17.50

Klasa Ia

Sala 4, Szatnia 1 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
17.55 – 18.40

Klasa V c

Sala: 13 Szatnia: 2 Zajęcia: Akrobatyka Prowadzący zajęcia: M. Burak
17.55 – 18.40

Klasa V c

Sala: 13 Szatnia: 2 Zajęcia: Technika taneczna Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
18.45 – 19.30

Klasa V c

Sala: 13 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
19.30 – 20.15

Klasa IV b

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
17.55 – 18.40

Klasa IV b

Sala: 4 Szatnia: 12 Zajęcia: Akrobatyka Prowadzący zajęcia: M. Burak
18.45 – 19.30

Klasa IV b

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
19.30 – 20.15
Klasa Ic

Sala: 4 Szatnia: 1 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
17.05 – 17.50

Klasa Ic

Sala: 4 Szatnia: 1 Zajęcia: Zabawy ruchowe Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
17.55 – 18.40

Klasa IIIa

Sala: 8 Szatnia: 3 Zajęcia: Umuzykalnienie zajęcia: N. Skrobania
17.05 – 17.50

Klasa IIIa

Sala: 14 Ł Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec ludowy zajęcia: A. Magdziarz
17.55 – 18.40

Klasa IIb

Sala: 4 Ł Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
17.05 – 17.50

Klasa VIa

Sala: 13 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec ludowy i charakterystyczny Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
17.05 – 17.50

Klasa VIa

Sala: 13 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec współczesny Prowadzący zajęcia: D. Czaja
17.55 – 18.40

Klasa VII

Sala: 14 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec współczesny Prowadzący zajęcia: D. Czaja
17.05 – 17.50

Klasa IIa

Sala: 14 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
17.55 – 18.40

Klasa IIa

Sala: 13 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
18.45 – 19.30

Klasa IV a

Sala: 8 Szatnia: 21 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: N. Skrobania
17.55 – 18.40

Klasa IV a

Sala: 13 Ł Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
18.45 – 19.30

Klasa IV a

Sala: 13 Ł Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
19.30 – 20.15

Klasa VIII

Sala: 1 Szatnia: 3 (obok sali nr 1) Zajęcia: Wiedza o tańcu Prowadzący zajęcia: M. Janowska
17.55 – 18.40

Klasa VIII

Sala: 14 Szatnia: 3 (obok sali nr 1) Zajęcia: Taniec ludowy i charakterystyczny Prowadzący zajęcia: A. Kotwas
18.45 – 19.30

Klasa VIII

Sala: 14 Szatnia: 3 (obok sali nr 1) Zajęcia: Taniec ludowy i charakterystyczny Prowadzący zajęcia: A. Kotwas
19.30 – 20.15

Klasa V c

Sala: 4 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
18.45 – 19.30

Klasa V c

Sala: 4 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec współczesny Prowadzący zajęcia: D. Czaja
19.30 – 20.15
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Poniedziałek

 • Klasa VIb
  16.15 – 17.00
 • Klasa V a
  16.15 – 17.00
 • Klasa VIII
  17.05 – 17.50
 • Klasa VIb
  17.05 – 17.50
 • Klasa V a
  17.05 – 17.50
 • Klasa VII
  17.55 – 18.40
 • Klasa VIa
  17.55 – 18.40
 • Klasa VIII
  17.55 – 18.40
 • Klasa V a
  17.55 – 18.40
 • Klasa VII
  18.45 – 19.30
 • Klasa VIa
  18.45 – 19.30
 • Klasa V b
  18.45 – 19.30
 • Klasa VIII
  18.45 – 19.30
 • Klasa V b
  19.30 – 20.15
 • Klasa VII
  19.30 – 20.15
 • Klasa VIa
  19.30 – 20.15

Wtorek

 • Klasa IIa
  16.15 – 17.00
 • Klasa VIb
  16.15 – 17.00
 • Klasa IIb
  16.15 – 17.00
 • Klasa Ia
  16.15 – 17.05
 • Klasa VIb
  17.05 – 17.50
 • Klasa IIa
  17.05 – 17.50
 • Klasa II c
  17.05 – 17.50
 • Klasa Ib
  17.05 – 17.50
 • Klasa IIb
  17.05 – 17.50
 • Klasa IV a
  17.55 – 18.40
 • Klasa II c
  17.55 – 18.40
 • Klasa IIIb
  17.55 – 18.40
 • Klasa IV b
  17.55 – 18.40
 • Klasa Ib
  17.55 – 18.45
 • Klasa IV b
  18.45 – 19.30
 • Klasa IIIa
  18.45 – 19.30
 • Klasa IIIb
  18.45 – 19.30
 • Klasa IV a
  18.45 – 19.30
 • Klasa V c
  18.45 – 19.30
 • Klasa IIIa
  19.30 – 20.15
 • Klasa IIIb
  19.30 – 20.15
 • Klasa IV b
  19.30 – 20.15
 • Klasa V c
  19.30 – 20.15
 • Klasa IV a
  19.30 – 20.15

Środa

 • Klasa VIa
  16.15 – 17.00
 • Klasa Ic
  16.15 – 17.00
 • Klasa VIII
  16.15 – 17.00
 • Klasa VIa
  17.05 – 17.50
 • Klasa VII
  17.05 – 17.50
 • Klasa VIII
  17.05 – 17.50
 • Klasa Ib
  17.05 – 17.50
 • Klasa V b
  17.55 – 18.40
 • Klasa VII
  17.55 – 18.40
 • Klasa II c
  17.55 – 18.40
 • Klasa V a
  17.55 – 18.40
 • Klasa V b
  18.45 – 19.30
 • Klasa II c
  18.45 – 19.30
 • Klasa V a
  18.45 – 19.30
 • Klasa V b
  19.30 – 20.15

Czwartek

 • Klasa IIIb
  16.15 – 17.00
 • Klasa VIb
  16.15 – 17.00
 • Klasa VII
  16.15 – 17.00
 • Klasa IIIb
  17.05 – 17.50
 • Klasa VIb
  17.05 – 17.50
 • Klasa VII
  17.05 – 17.50
 • Klasa Ia
  17.05 – 17.50
 • Klasa VIb
  17.55 – 18.40
 • Klasa V c
  17.55 – 18.40
 • Klasa Ia
  17.55 – 18.40
 • Klasa IV b
  17.55 – 18.40
 • Klasa V c
  18.45 – 19.30
 • Klasa VIb
  18.45 – 19.30
 • Klasa IV b
  18.45 – 19.30
 • Klasa V c
  19.30 – 20.15
 • Klasa IV b
  19.30 – 20.15

Piątek

 • Klasa IIIa
  16.15 – 17.00
 • Klasa IIb
  16.15 – 17.00
 • Klasa VIa
  16.15 – 17.00
 • Klasa VII
  16.15 – 17.00
 • Klasa Ic
  17.05 – 17.50
 • Klasa IIIa
  17.05 – 17.50
 • Klasa IIb
  17.05 – 17.50
 • Klasa VIa
  17.05 – 17.50
 • Klasa VII
  17.05 – 17.50
 • Klasa IIa
  17.55 – 18.40
 • Klasa Ic
  17.55 – 18.40
 • Klasa IV a
  17.55 – 18.40
 • Klasa VIII
  17.55 – 18.40
 • Klasa IIIa
  17.55 – 18.40
 • Klasa VIa
  17.55 – 18.40
 • Klasa VIII
  18.45 – 19.30
 • Klasa IIa
  18.45 – 19.30
 • Klasa IV a
  18.45 – 19.30
 • Klasa V c
  18.45 – 19.30
 • Klasa VIII
  19.30 – 20.15
 • Klasa IV a
  19.30 – 20.15
 • Klasa V c
  19.30 – 20.15

Sobota

 • Klasa V a
  10.00 – 10.45
 • Klasa V a
  10.50 – 11.35
 • Klasa V b
  11.40 – 12.25
 • Klasa V b
  12.30 – 13.15
 • Klasa VIII
  12.30 – 13.15
 • Klasa VIII
  13.20 – 14.05
 • Klasa VIII
  14.10 – 14.55
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
16.00 – 17.00
Klasa Ia

Sala 8, Szatnia 1 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: N. Skrobania
16.15 – 17.05
17.00 – 18.00
Klasa Ia

Sala 8, Szatnia 1 Zajęcia: Zabawy ruchowe Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
17.05 – 17.50

Klasa Ia

Sala 4, Szatnia 1 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
17.55 – 18.40
18.00 – 19.00

Wtorek

 • Klasa Ia
  16.15 – 17.05

Czwartek

 • Klasa Ia
  17.05 – 17.50
 • Klasa Ia
  17.55 – 18.40
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
17.00 – 18.00
Klasa Ib

Sala: 4 Szatnia: 1 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
17.05 – 17.50

Klasa Ib

Sala: 4 Szatnia: 1 Zajęcia: Zabawy ruchowe Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
17.55 – 18.45
Klasa Ib

Sala: 8 Szatnia: 1 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: Natalia Skrobania
17.05 – 17.50
18.00 – 19.00

Wtorek

 • Klasa Ib
  17.05 – 17.50
 • Klasa Ib
  17.55 – 18.45

Środa

 • Klasa Ib
  17.05 – 17.50
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
16.00 – 17.00
Klasa Ic

Sala: 8 Szatnia: 1 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: N. Skrobania
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00
Klasa Ic

Sala: 4 Szatnia: 1 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
17.05 – 17.50

Klasa Ic

Sala: 4 Szatnia: 1 Zajęcia: Zabawy ruchowe Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
17.55 – 18.40
18.00 – 19.00

Środa

 • Klasa Ic
  16.15 – 17.00

Piątek

 • Klasa Ic
  17.05 – 17.50
 • Klasa Ic
  17.55 – 18.40
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
16.00 – 17.00
Klasa IIa

Sala: 13 Szatnia: 12 Zajęcia: Zabawy ruchowe Prowadzący zajęcia: M. Burak
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00
Klasa IIa

Sala: 8 Szatnia: 12 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: N. Skrobania
17.05 – 17.50
Klasa IIa

Sala: 14 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
17.55 – 18.40

Klasa IIa

Sala: 13 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
18.45 – 19.30
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

Wtorek

 • Klasa IIa
  16.15 – 17.00
 • Klasa IIa
  17.05 – 17.50

Piątek

 • Klasa IIa
  17.55 – 18.40
 • Klasa IIa
  18.45 – 19.30
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
16.00 – 17.00
Klasa IIb

Sala: 4 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
16.15 – 17.00
Klasa IIb

Sala: 8 Szatnia: 2 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: N. Skrobania
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00
Klasa IIb

Sala: 14 Ł Szatnia: 3 Zajęcia: Zabawy ruchowe Prowadzący zajęcia: M. Burak
17.05 – 17.50
Klasa IIb

Sala: 4 Ł Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
17.05 – 17.50

Wtorek

 • Klasa IIb
  16.15 – 17.00
 • Klasa IIb
  17.05 – 17.50

Piątek

 • Klasa IIb
  16.15 – 17.00
 • Klasa IIb
  17.05 – 17.50
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
16.00 – 17.00
Klasa IIIa

Sala: 4 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec współczesny zajęcia: D.Czaja
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00
Klasa IIIa

Sala: 8 Szatnia: 3 Zajęcia: Umuzykalnienie zajęcia: N. Skrobania
17.05 – 17.50

Klasa IIIa

Sala: 14 Ł Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec ludowy zajęcia: A. Magdziarz
17.55 – 18.40
18.00 – 19.00
Klasa IIIa

Sala: 8 Szatnia: 2 Zajęcia: Akrobatyka Prowadzący zajęcia: M. Burak
18.45 – 19.30

Klasa IIIa

Sala: 4 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec ludowy zajęcia: A. Magdziarz
19.30 – 20.15
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Wtorek

 • Klasa IIIa
  18.45 – 19.30
 • Klasa IIIa
  19.30 – 20.15

Piątek

 • Klasa IIIa
  16.15 – 17.00
 • Klasa IIIa
  17.05 – 17.50
 • Klasa IIIa
  17.55 – 18.40
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
16.00 – 17.00
Klasa IIIb

Sala: 4 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00
Klasa IIIb

Sala: 8 Szatnia: 1 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: N. Skrobania
17.55 – 18.40

Klasa IIIb

Sala: 4 Szatnia: 1 Zajęcia: Taniec współczesny Prowadzący zajęcia: D. Czaja
18.45 – 19.30

Klasa IIIb

Sala: 14 Ł Szatnia: 1 Zajęcia: Akrobatyka Prowadzący zajęcia: M. Burak
19.30 – 20.15
Klasa IIIb

Sala: 4 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
17.05 – 17.50
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Wtorek

 • Klasa IIIb
  17.55 – 18.40
 • Klasa IIIb
  18.45 – 19.30
 • Klasa IIIb
  19.30 – 20.15

Czwartek

 • Klasa IIIb
  16.15 – 17.00
 • Klasa IIIb
  17.05 – 17.50
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
17.00 – 18.00
Klasa IV a

Sala: 14 Ł Szatnia: 3 Zajęcia: Akrobatyka Prowadzący zajęcia: M. Burak
17.55 – 18.40

Klasa IV a

Sala: 14 Ł Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: A. Kotwas
18.45 – 19.30

Klasa IV a

Sala: 14 Ł Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec współczesny Prowadzący zajęcia: D. Czaja
19.30 – 20.15
Klasa IV a

Sala: 8 Szatnia: 21 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: N. Skrobania
17.55 – 18.40

Klasa IV a

Sala: 13 Ł Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
18.45 – 19.30

Klasa IV a

Sala: 13 Ł Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
19.30 – 20.15
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Wtorek

 • Klasa IV a
  17.55 – 18.40
 • Klasa IV a
  18.45 – 19.30
 • Klasa IV a
  19.30 – 20.15

Piątek

 • Klasa IV a
  17.55 – 18.40
 • Klasa IV a
  18.45 – 19.30
 • Klasa IV a
  19.30 – 20.15
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
17.00 – 18.00
Klasa IV b

Sala: 14 Ł Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec współczesny Prowadzący zajęcia: D. Czaja
17.55 – 18.40

Klasa IV b

Sala: 14 Ł Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
18.45 – 19.30

Klasa IV b

Sala: 8 Szatnia: 12 Zajęcia: Umuzykalnianie Prowadzący zajęcia: N. Skrobania
19.30 – 20.15
Klasa IV b

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
17.55 – 18.40

Klasa IV b

Sala: 4 Szatnia: 12 Zajęcia: Akrobatyka Prowadzący zajęcia: M. Burak
18.45 – 19.30

Klasa IV b

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
19.30 – 20.15
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Wtorek

 • Klasa IV b
  17.55 – 18.40
 • Klasa IV b
  18.45 – 19.30
 • Klasa IV b
  19.30 – 20.15

Czwartek

 • Klasa IV b
  17.55 – 18.40
 • Klasa IV b
  18.45 – 19.30
 • Klasa IV b
  19.30 – 20.15
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
10.00 – 11.00
Klasa V a

Sala: 14 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
10.00 – 10.45

Klasa V a

Sala: 14 Szatnia: 2 Zajęcia: Technika tańća Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
10.50 – 11.35
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
Klasa V a

Sala: 14 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00
Klasa V a

Sala: 4 Szatnia: 2 Zajęcia: Akrobatyka Prowadzący zajęcia: M. Burak
17.05 – 17.50

Klasa V a

Sala: 4 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec ludowy i charakterystyczny Prowadzący zajęcia: M. Magdziarz
17.55 – 18.40
Klasa V a

Sala: 14 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
17.55 – 18.40

Klasa V a

Sala: 13 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec współczesny Prowadzący zajęcia: D. Czaja
18.45 – 19.30
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

Poniedziałek

 • Klasa V a
  16.15 – 17.00
 • Klasa V a
  17.05 – 17.50
 • Klasa V a
  17.55 – 18.40

Środa

 • Klasa V a
  17.55 – 18.40
 • Klasa V a
  18.45 – 19.30

Sobota

 • Klasa V a
  10.00 – 10.45
 • Klasa V a
  10.50 – 11.35
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
11.00 – 12.00
Klasa V b

Sala: 14 Szatnia: 3 Zajęcia: taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
11.40 – 12.25

Klasa V b

Sala: 14 Szatnia: 3 Zajęcia: Technika taneczna Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
12.30 – 13.15
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
Klasa V b

Sala: 4 Szatnia: 3 Zajęcia: akrobatyka Prowadzący zajęcia: M. Burak
17.55 – 18.40

Klasa V b

Sala: 14 Szatnia: 3 Zajęcia: taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
18.45 – 19.30

Klasa V b

Sala: 14 Szatnia: 3 Zajęcia: taniec współczesny Prowadzący zajęcia: D. Czaja
19.30 – 20.15
18.00 – 19.00
Klasa V b

Sala: 4 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec ludowy i charakterystyczny Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
18.45 – 19.30

Klasa V b

Sala: 13 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
19.30 – 20.15
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Poniedziałek

 • Klasa V b
  18.45 – 19.30
 • Klasa V b
  19.30 – 20.15

Środa

 • Klasa V b
  17.55 – 18.40
 • Klasa V b
  18.45 – 19.30
 • Klasa V b
  19.30 – 20.15

Sobota

 • Klasa V b
  11.40 – 12.25
 • Klasa V b
  12.30 – 13.15
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
17.00 – 18.00
Klasa V c

Sala: 13 Szatnia: 2 Zajęcia: Akrobatyka Prowadzący zajęcia: M. Burak
17.55 – 18.40

Klasa V c

Sala: 13 Szatnia: 2 Zajęcia: Technika taneczna Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
18.45 – 19.30

Klasa V c

Sala: 13 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
19.30 – 20.15
18.00 – 19.00
Klasa V c

Sala: 13 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
18.45 – 19.30

Klasa V c

Sala: 13 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec ludowy i charakterystyczny Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
19.30 – 20.15
Klasa V c

Sala: 4 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
18.45 – 19.30

Klasa V c

Sala: 4 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec współczesny Prowadzący zajęcia: D. Czaja
19.30 – 20.15
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Wtorek

 • Klasa V c
  18.45 – 19.30
 • Klasa V c
  19.30 – 20.15

Czwartek

 • Klasa V c
  17.55 – 18.40
 • Klasa V c
  18.45 – 19.30
 • Klasa V c
  19.30 – 20.15

Piątek

 • Klasa V c
  18.45 – 19.30
 • Klasa V c
  19.30 – 20.15
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
16.00 – 17.00
Klasa VIa

Sala: 13 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: S. Nabet
16.15 – 17.00
Klasa VIa

Sala: 13 Szatnia: 12 Zajęcia: Technika taneczna Prowadzący zajęcia: S. Nabet
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00
Klasa VIa

Sala: 13 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: S. Nabet
17.55 – 18.40

Klasa VIa

Sala: 13 Szatnia: 3 Zajęcia: Technika taneczna Prowadzący zajęcia: S. Nabet
18.45 – 19.30

Klasa VIa

Sala: 8 Szatnia: 3 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
19.30 – 20.15
Klasa VIa

Sala: 13 Szatnia: 3 Zajęcia: Technika taneczna Prowadzący zajęcia: S. Nabet
17.05 – 17.50
Klasa VIa

Sala: 13 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec ludowy i charakterystyczny Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
17.05 – 17.50

Klasa VIa

Sala: 13 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec współczesny Prowadzący zajęcia: D. Czaja
17.55 – 18.40
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Poniedziałek

 • Klasa VIa
  17.55 – 18.40
 • Klasa VIa
  18.45 – 19.30
 • Klasa VIa
  19.30 – 20.15

Środa

 • Klasa VIa
  16.15 – 17.00
 • Klasa VIa
  17.05 – 17.50

Piątek

 • Klasa VIa
  16.15 – 17.00
 • Klasa VIa
  17.05 – 17.50
 • Klasa VIa
  17.55 – 18.40
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
16.00 – 17.00
Klasa VIb

Sala: 13 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: S. Nabet
16.15 – 17.00
Klasa VIb

Sala: 14 Szatnia: 21 Zajęcia: Technika taneczna Prowadzący zajęcia: S. Nabet
16.15 – 17.00
Klasa VIb

Sala: 13 Szatnia: 3 Zajęcia: Technika taneczna Prowadzący zajęcia: S. Nabet
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00
Klasa VIb

Sala: 13 Szatnia: 21 Zajęcia: Technika taneczna Prowadzący zajęcia: S. Nabet
17.05 – 17.50
Klasa VIb

Sala: 13 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec współczesny Prowadzący zajęcia: D. Czaja
17.05 – 17.50
Klasa VIb

Sala: 13 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: S. Nabet
17.05 – 17.50

Klasa VIb

Sala: 8 Szatnia: 3 Zajęcia: Rytmika Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
17.55 – 18.40

Klasa VIb

Sala: 14 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec ludowy i charakterystyczny Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
18.45 – 19.30
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

Poniedziałek

 • Klasa VIb
  16.15 – 17.00
 • Klasa VIb
  17.05 – 17.50

Wtorek

 • Klasa VIb
  16.15 – 17.00
 • Klasa VIb
  17.05 – 17.50

Czwartek

 • Klasa VIb
  16.15 – 17.00
 • Klasa VIb
  17.05 – 17.50
 • Klasa VIb
  17.55 – 18.40
 • Klasa VIb
  18.45 – 19.30
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
16.00 – 17.00
Klasa VII

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: K. Naumets
16.15 – 17.00
Klasa VII

Sala: 14 Szatnia: 21 Zajęcia: Technika taneczna Prowadzący zajęcia: K. Naumet
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00
Klasa VII

Sala: 8 Szatnia: 21 Zajęcia: Rytmika Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
17.55 – 18.40

Klasa VII

Sala: 14 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: K. Naumets
18.45 – 19.30

Klasa VII

Sala: 14 Szatnia: 21 Zajęcia: Technika taneczna Prowadzący zajęcia: K. Naumets
19.30 – 20.15
Klasa VII

Sala: 4 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec ludowy i charakterystyczny Prowadzący zajęcia: A. Kotwas
17.05 – 17.50

Klasa VII

Sala: 13 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec ludowy i charakterystyczny Prowadzący zajęcia: A. Kotwas
17.55 – 18.40
Klasa VII

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Technika taneczna Prowadzący zajęcia: K. Naumets
17.05 – 17.50
Klasa VII

Sala: 14 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec współczesny Prowadzący zajęcia: D. Czaja
17.05 – 17.50
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Poniedziałek

 • Klasa VII
  17.55 – 18.40
 • Klasa VII
  18.45 – 19.30
 • Klasa VII
  19.30 – 20.15

Środa

 • Klasa VII
  17.05 – 17.50
 • Klasa VII
  17.55 – 18.40

Czwartek

 • Klasa VII
  16.15 – 17.00
 • Klasa VII
  17.05 – 17.50

Piątek

 • Klasa VII
  16.15 – 17.00
 • Klasa VII
  17.05 – 17.50
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
12.00 – 13.00
Klasa VIII

Sala: 13 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec współczesny Prowadzący zajęcia: D. Czaja
12.30 – 13.15

Klasa VIII

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
13.20 – 14.05

Klasa VIII

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Technika tańca Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
14.10 – 14.55
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
Klasa VIII

Sala: 14 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00
Klasa VIII

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
17.05 – 17.50

Klasa VIII

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Technika taneczna Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
17.55 – 18.40

Klasa VIII

Sala: 8 Szatnia: 12 Zajęcia: Rytmika Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
18.45 – 19.30
Klasa VIII

Sala: 14 Szatnia: 2 Zajęcia: Technika taneczna Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
17.05 – 17.50
Klasa VIII

Sala: 1 Szatnia: 3 (obok sali nr 1) Zajęcia: Wiedza o tańcu Prowadzący zajęcia: M. Janowska
17.55 – 18.40

Klasa VIII

Sala: 14 Szatnia: 3 (obok sali nr 1) Zajęcia: Taniec ludowy i charakterystyczny Prowadzący zajęcia: A. Kotwas
18.45 – 19.30

Klasa VIII

Sala: 14 Szatnia: 3 (obok sali nr 1) Zajęcia: Taniec ludowy i charakterystyczny Prowadzący zajęcia: A. Kotwas
19.30 – 20.15
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Poniedziałek

 • Klasa VIII
  17.05 – 17.50
 • Klasa VIII
  17.55 – 18.40
 • Klasa VIII
  18.45 – 19.30

Środa

 • Klasa VIII
  16.15 – 17.00
 • Klasa VIII
  17.05 – 17.50

Piątek

 • Klasa VIII
  17.55 – 18.40
 • Klasa VIII
  18.45 – 19.30
 • Klasa VIII
  19.30 – 20.15

Sobota

 • Klasa VIII
  12.30 – 13.15
 • Klasa VIII
  13.20 – 14.05
 • Klasa VIII
  14.10 – 14.55
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
17.00 – 18.00
Klasa II c

Sala: 14 Ł Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
17.05 – 17.50

Klasa II c

Sala: 13 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
17.55 – 18.40
Klasa II c

Sala: 8 Szatnia: 1 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: N. Skrobania
17.55 – 18.40

Klasa II c

Sala: 4 Szatnia: 1 Zajęcia: Zabawy ruchowe Prowadzący zajęcia: M. Burak
18.45 – 19.30
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

Wtorek

 • Klasa II c
  17.05 – 17.50
 • Klasa II c
  17.55 – 18.40

Środa

 • Klasa II c
  17.55 – 18.40
 • Klasa II c
  18.45 – 19.30

Gdzie się znajdujemy?

Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Potwierdź, że nie jesteś robotem
[recaptcha]

Nasz fanpage na Facebooku

Gdzie nas znajdziecie?

ul. Henryka Pobożnego 3
70-507 Szczecin

Telefony kontaktowe:

tel. (91) 4 333 635
fax. (91) 4 346 963

Adresy mailowe do szkoły:

pob@miasto.szczecin.pl

Numer konta Rady Rodziców:

60 1240 6667 1111 0010 2744 6538

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
Biuletyn Informacji Publicznej