Jak do nas dołaczyć?

Procedura

Dyrektor Państwowego Ogniska Baletowego w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Szczecin, określa terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/19:

 1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach przez uczniów placówki:
  • od 6 do 28 marca 2018 r.
 2. Weryfikacja deklaracji i podanie liczby wolnych miejsc:
  • od 4 kwietnia 2018 r. do 9 maja 2018 r.
 3. Ogłoszenie rekrutacji – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie: 
  • od 11 kwietnia 2018 r. do 9 maja 2018 r.
   Warunek: Dziecko musi mieć ukończone 5 lat
 4. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej – I etap rekrutacji. Weryfikacja wniosków i oświadczeń złożonych przez rodziców, weryfikacja sprawdzająca predyspozycje dzieci:
  • 25 maja 2018 r. godz. 1630 – 1830
 5. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
  • 11 czerwca 2018 r. godz. 1600
 6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. podanie liczby wolnych miejsc w oddziałach klasowych:  12 czerwca 2018 r. od godz. 1200
 7. (Dotyczy niezakwalifikowanych) Składanie wniosków do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia:
  • do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych tj. 20.06.2018 r.
 8. (Dotyczy składających wnioski) Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia przez Komisję Rekrutacyjną:
  • do 5 dni od dnia złożenia wniosku
 9. (Dotyczy niezakwalifikowanych) Składanie odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Ogniska Baletowego w Szczecinie:
  • do 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
 10. (Dotyczy składających odwołania) Rozpatrzenie odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przez Dyrektora Ogniska:
  • do 7 dni od złożenia odwołania
 11. Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie:
  • od 16 do 23 sierpnia 2018 r.
 12. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej – II etap rekrutacji – w ramach wolnych miejsc:
  • 27 sierpnia 2018 r. godz. 1500 – 1700
 13. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na wolne miejsca:
  • 29 sierpnia 2018 r. od godz. 1200

 


Test Przydatności

polega na ocenie warunków kandydata i jego potencjału w zakresie realizowanego w Ognisku Baletowym programu.

Ocenie podlega:

 • prawidłowa postawa,
 • koordynacja,
 • gibkość,
 • skoczność,
 • słuch muzyczny.

O przyjęciu decyduje średnia ocen uzyskanych podczas weryfikacji.