Aktualności

Uchwała Rady Rodziców – dot. darowizny na Rok szkolny 2019/2020

Rada Rodziców działająca przy Państwowym Ognisku Baletowym w Szczecinie uchwaliła następującą wysokość składki w roku szkolnym 2019/2020:

60 zł za każdy miesiąc (za jedno dziecko) – płatne do 10 każdego miesiąca.

Jeśli na zajęcia do Państwowego Ogniska Baletowego uczęszcza rodzeństwo, płatność wynosi 90 zł za dwoje dzieci za każdy miesiąc – płatne do 10 każdego miesiąca.

Istnieje również możliwość jednorazowej płatności za cały rok szkolny:

450 zł (za jedno dziecko) – do 15.11.2019 r.

Jeśli na zajęcia do Państwowego Ogniska Baletowego uczęszcza rodzeństwo, płatność wynosi:

675 zł (za dwoje dzieci) – do 15.11.2019 r.

Płatność uiszczana z góry za cały rok nie jest zwracana w przypadku rezygnacji.

Płatności prosimy dokonywać przelewem na konto Rady Rodziców.

W tytule przelewu prosimy wpisać: darowizna, imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc.

nr konta: 60 1240 6667 1111 0010 2744 6538

Czytaj dalej

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkania informacyjno-organizacyjne w następujących terminach (obecność obowiązkowa):

KLASA

DATA GODZINA OPIEKUN KLASY / NR SALI

I A

17.09.2019 1635 p. SKROBANIA NATALIA –SALA NR 8

I B

18.09.2019 1725 p. SKROBANIA NATALIA – SALA NR 8
I C 20.09.2019 1825

P. ŁOWICZ JOANNA –   SALA NR 4

II A 20.09.2019 1900

P. AGNIESZKA DĄBROWSKA – SALA NR 13

II B

20.09.2019 1720 P. AGNIESZKA DĄBROWSKA – SALA NR 4
II C 17.09.2019 1815

P. MARIA JANOWSKA – SALA NR 13

III A

20.09.2019 1755 P. ANNA MAGDZIARZ – SALA NR …

III B

19.09.2019 1705

P. ANNA MAGDZIARZ – SALA NR …

IV A 17.09.2019 1950

P. DARIA CZAJA – POKÓJ NAUCZYCIELSKI

IV B

17.09.2019 1815 P. DARIA CZAJA – POKÓJ NAUCZYCIELSKI
V A 18.09.2019 1900

P. EWELINA FOGIEL –  SALA NR 8

VB

21.09.2019 1245 P. IWONA GRZEGORCZYK SALA NR 14
V C 20.09.2019 1910

P. ŁOWICZ JOANNA

VI A 16.09.2019 1755

P. STEPHANIE NABET  – SALA NR 13

VI B

16.09.2019 1615 P. STEPHANIE NABET  – SALA NR 13
VII 16.09.2019 1950

P. KSENIA NAUMETS – SALA NR 14

VIII 21.09.2019 – SOBOTA 1430

P. IWONA GRZEGORCZYK – SALA NR 14

Czytaj dalej

Nabór uzupełniający odbędzie się 27.08.2019 r.

Serdecznie zapraszamy do Państwowego Ogniska Baletowego, Dzieci (które ukończyły 5 rok życia) wraz z Rodzicami na drugi nabór – zapraszamy w dniu 27.08.2019 r. od godz. 15.00 do 17.00.

Przed drugim naborem, prosimy o przesłanie na pocztę e-mail: balet@miasto.szczecin.pl podpisany wniosek, który znajduje się na naszej stronie: https://balet.szczecin.pl/jak-do-nas-dolaczyc/

 

Czytaj dalej

Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019

W dniu 19.06.2019 r.  (środa) 

odbędzie się Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019

i rozdanie Świadectw w Państwowym Ognisku Baletowym:

– klasy I (dział dziecięcy) – o godz. 1600

– klasy II – IV (dział dziecięcy) – godz. 16.45

– klasy V – VIII (dział młodzieżowy) – godz. 17.30

Czytaj dalej