Aktualności

Uchwała Rady Rodziców – dot. darowizny na Rok szkolny 2019/2020

Rada Rodziców działająca przy Państwowym Ognisku Baletowym w Szczecinie uchwaliła następującą wysokość składki w roku szkolnym 2019/2020:

60 zł za każdy miesiąc (za jedno dziecko) – płatne do 10 każdego miesiąca.

Jeśli na zajęcia do Państwowego Ogniska Baletowego uczęszcza rodzeństwo, płatność wynosi 90 zł za dwoje dzieci za każdy miesiąc – płatne do 10 każdego miesiąca.

Istnieje również możliwość jednorazowej płatności za cały rok szkolny:

450 zł (za jedno dziecko) – do 15.11.2019 r.

Jeśli na zajęcia do Państwowego Ogniska Baletowego uczęszcza rodzeństwo, płatność wynosi:

675 zł (za dwoje dzieci) – do 15.11.2019 r.

Płatność uiszczana z góry za cały rok nie jest zwracana w przypadku rezygnacji.

Płatności prosimy dokonywać przelewem na konto Rady Rodziców.

W tytule przelewu prosimy wpisać: darowizna, imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc.

nr konta: 60 1240 6667 1111 0010 2744 6538