Aktualności

KONCERT ZIMOWY – Informacje dot. koncertu i planowanych prób

Próba 17.02.2019 r. 

miejsce: Państwowe Ognisko Baletowe – ul. Henryka Pobożnego 3

kl. 1 a, 1 b, 1 c – w godz.: 9:45 – 10:45

kl. 2 a, 2 b, 2 c – w godz.: 10:45 – 11:45

kl. 2 c, 3-4 – w godz.: 11:45 – 13:00

Koncert Zimowy – 18.02.2019 r. 

miejsce: Opera na Zamku w Szczecinie – ul. Korsarzy 34

miejsce i godzina zbiórki: duży dziedziniec – Wejście H

  1. Absolwentki + Klasy: VIII i VII – zbiórka o godz. 12:30
  2. Klasy III – IV – zbiórka o godz. 14:00
  3. Klasy I – II – zbiórka o godz. 14:30

Koncert Zimowy rozpocznie się o godz. 16.00 (nastąpiła zmiana godziny koncertu)

Bilety dla Rodziców dzieci występujących w koncercie, będą dostępne w sekretariacie

Państwowego Ogniska Baletowego od 11.02.2019 r. od godz. 16.30.