Aktualności

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

KLASA

DATA GODZINA

I A

22.01.2019

1705

I B

22.01.2019

1755

I C

23.01.2019

1615

II A

24.01.2019

1705

II B 25.01.2019

22.01.2019

Zebranie – 1705

Lekcja otwarta – 1755

II C

25.01.2019 1705
III A 25.01.2019

1755 – 1840

III B

25.01.2019 1720
IV A 23.01.2019

1730

IV B

25.01.2019 1755
IV C 22.01.2019

1845

V A

21.01.2019 1615

V B

22.01.2019 1615

VI

23.01.2019

1615

VII A 26.01.2019

1000

VII B 21.01.2019

1755

VIII 26.01.2019

1320