Państwowe Ognisko Baletowe
w Szczecinie
ul. Henryka Pobożnego 3

70-507 Szczecin

Tel. 91 43 33 635

E-Mail: pob@miasto.szczecin.pl

Fanpage: Facebook

Aktualności
WAŻNY KOMUNIKAT NR 3 DYREKTORA POB - COVID - 19 - Nauczanie zdalne w POB w Szczecinie
Komunikat dla Rodziców i Opiekunów Prawnych Uczniów POB w Szczecinie.

Szanowni Państwo,
od 25 marca 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. nasza Placówka rozpoczęła zdalne nauczanie, poprzedzone działaniami, które miały na celu nawiązanie kontaktu z naszymi uczniami.
Podstawową formą kontaktu z Państwem pozostaje poczta e-mail oraz specjalnie założony w sieci dysk, na który zostaną przesłane wszelkie materiały teoretyczne oraz ćwiczenia do treningu w domu. Adres dysku zostanie Państwu udostępniony na stronie internetowej POB lub za pomocą poczty e-mail. Jeśli Uczeń lub Rodzic będzie miał jakiekolwiek pytanie do nauczyciela, jest bezpośredni kontakt za pomocą poczty e-mail. Bezpośrednie adresy e-mailowe zostaną rozesłane do Państwa na e-maile.

Drodzy Rodzice,
bądźcie w kontakcie z Placówką, bądźcie uważni, internet jest również zagrożeniem. Jak możemy przeciwdziałać temu zagrożeniu? Na pewno należy rozmawiać z Dzieckiem na każdy możliwy temat. Niezbędna jest kontrola rodzicielska tego co Dziecko ogląda w mediach społecznościowych i internecie. Należy zwracać uwagę i przypominać Dzieciom, że muszą zgłaszać wszelkie formy cyperprzemocy jakim są m.in.: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: sms, e-mail, witryny internetowe, fora, dyskusje w internecie i portale społecznościowe.

Kochani Uczniowie,
Podejmujemy wspólnie nowe wyzwanie, nauczymy się nowych relacji. Będziemy Was wspierać. Zostańcie w domu i bądźcie w kontakcie z nauczycielami.


Małgorzata Burak
Dyrektor Państwowego Ogniska Baletowego w Szczecinie
WAŻNY KOMUNIKAT NR 2 DYREKTORA POB
Komunikat 2
Dyrektora Państwowego Ogniska Baletowego w SzczecinieW związku z sytuacją w kraju w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczennicom i nauczycielom oraz pracownikom Ogniska zgodnie z zaleceniem Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządzam co następuje:

1) W dniach od 25.03.2020 r. - 08.04.2020 r. odwołuje wszystkie zajęcia dydaktyczne. Ognisko będzie czynne w godz. 10.00 - 16.00 dla nauczycieli, administracji i obsługi.

2) Od 25.03.2020 r. - 08.04.2020 r. - Ognisko Baletowe będzie zamknięte (administracja i obsługa będzie pełnić dyżury). Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

3) W związku z koniecznością nawiązania kontaktu ze wszystkimi Uczniami naszej Placówki w celu uruchomienia zdalnego nauczania, prosimy o zaznajomienie się z wiadomościami skierowanymi do uczniów i ich rodziców na skrzynki e-mail.

4) Zobowiązuję do śledzenia na bieżąco strony internetowej Ogniska Baletowego.
Nauczanie zdalne
Szanowni Rodzicie w naszej placówce rozpoczynamy zdalne nauczanie. Za pośrednictwem poczty e-mail, będą w wiadomościach przekazywane uczeniom zadania z poszczególnych przedmiotów do samodzielnego wykonania w domu.
Przepraszamy za utrudnienia, ale są one konieczne ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, a także ze względu na bezpieczny powrót uczniów i uczennic po trwającym okresie kwarantanny.

Uprzejmie prosimy Rodziców, którzy nie dostarczyli aktualizacji do sekretariatu POB, o przesłanie wiadomości pod adres email: pob@miasto.szczecin.pl, w tytule lub w treści wiadomości prosimy podać imię i nazwisko Dziecka oraz klasę do której uczęszcza w POB.
Na podane przez Państwa adresy e-mail zostaną przesłane zadania.
WAŻNY KOMUNIKAT NR 1 DYREKTORA POB
Komunikat Dyrektora Państwowego Ogniska Baletowego w Szczecinie


Komunikat 1

W związku z sytuacją w kraju w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczennicom i nauczycielom oraz pracownikom Ogniska zgodnie z zaleceniem Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządzam co następuje:

1) w dniach 12-13 marca 2020 r. - (czwartek, piątek) odwołuje wszystkie zajęcia dydaktyczne. Ognisko będzie czynne w godz. 10.00 - 16.00 dla nauczycieli, administracji i obsługi.

2) od 14-25 marca 2020 r. - Ognisko Baletowe będzie zamknięte (administracja i obsługa będzie pełnić dyżury). Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

3) Zobowiązuję do śledzenia na bieżąco strony internetowej Ogniska Baletowego.
ZEBRANIA Z RODZICAMI I LEKCJE POKAZOWE OD 02.03.2020 DO 13.03.2020
Spis zebrań z rodzicami i lekcji pokazowych dla poszczególnych klas w zakresie dni od 02.03.2020 do 13.03.2020. Poniżej odnośnik prowadzący do podglądu pliku z rozpiską.
PRÓBY DO KONCERTU ZIMOWEGO
02.02.2020 (Niedziela)
w Państwowym Ognisku Baletowym

Klasy I
zbiórka: godz. 10:45
odbiór: godz. 11:30

Klasy II – IV
zbiórka: godz. 11:30
odbiór: godz. 13:00

03.02.2020 (Poniedziałek)

w Operze na Zamku w Szczecinie – ul. Korsarzy 34

Klasa VIII i Absolwentki
godz. 12:45

Klasy II - V
godz. 14:30

Klasy I
godz. 15:15

KONCERT o godz. 17.00
POTRWA OKOŁO 60 MINUT

WE WTOREK 04.02.2020 R. KLASY: I A, I B, I C, II A, II B, II C, III A, III B, IVA, IV B, VC – MAJĄ ODWOŁANE ZAJĘCIA W POB.
Ferie zimowe
Ferie zimowe trwać będą od dnia 10 lutego do dnia 23 lutego.
Ferie Świąteczne
Przerwa Świąteczna w Państwowym Ognisku Baletowym będzie trwać od 23 grudnia do 31 grudnia.