Państwowe Ognisko Baletowe
w Szczecinie
ul. Henryka Pobożnego 3

70-507 Szczecin

Tel. 91 43 33 635

E-Mail: pob@miasto.szczecin.pl

Fanpage:


Aktualności
Ferie Świąteczne
Przerwa Świąteczna w Państwowym Ognisku Baletowym trwać będzie od 23 grudnia do 31 grudnia.
Ferie zimowe
Ferie zimowe trwać będą od dnia 10 lutego do dnia 23 lutego.