Państwowe Ognisko Baletowe
w Szczecinie
ul. Henryka Pobożnego 3

70-507 Szczecin

Tel. 91 43 33 635

E-Mail: pob@miasto.szczecin.pl

Fanpage: Facebook

Aktualności
Nabór uzupełniający - odbędzie się w dniu 10.08.2020 r., w godz. 15.00 - 16.30
Wszystkich Rodziców, którzy prześlą wypełnione wnioski o przyjęcie Dziecka do Państwowego Ogniska Baletowego w Szczecinie – w terminie do 05.08.2020 r., zapraszamy wraz z Dzieckiem w dniu 10.08.2020 r. w godz. 15.00 – 16.30 do siedziby placówki przy ul. Henryka Pobożnego 3 w Szczecinie, gdzie zostanie przeprowadzone badanie przydatności kandydatów do nauki w Państwowym Ognisku Baletowym w Szczecinie.

Ważne informacje:
Prosimy aby Dziecko przyszło już przebrane.
Obowiązuje strój ćwiczebny (leginsy, koszulka, obuwie miękkie/baletki).
Ze względu na obowiązujące obostrzenia, podczas rekrutacji opiekunowie prawni nie będą mogli być obecni w budynku Państwowego Ogniska Baletowego. Dzieci będą odbierane przez nauczycieli z przed wejścia do Państwowego Ogniska Baletowego ul. Henryka Pobożnego 3. Po zakończeniu przesłuchania Dzieci odprowadzi nauczyciel w to samo miejsce.


Sekretariat POB
W dniach od 01.07.2020 r. - 31.08.2020 r. sekretariat Państwowego Ogniska Baletowego w Szczecinie, wszelkich informacji w sprawach uczniów i rekrutacji udziela telefonicznie pod numerem telefonu 91 433 36 35 lub email: pob@miasto.szczecin.pl.
Nabór uzupełniający w Państwowym Ognisku Baletowym w Szczecinie
W Państwowym Ognisku Baletowym rusza nabór uzupełniający.
Do 05.08.2020 r. czekamy na Państwa wnioski, zapraszamy wszystkie dzieci, które ukończyły 5 rok życia.
Wypełnione wnioski (w załączeniu poniżej), należy przesłać skanem do sekretariatu POB: pob@miasto.szczecin.pl do 05.08.2020 r.

Prosimy Państwa o czytelne wpisanie adresów e-mail. Na podane przez Państwa adresy e-mail prześlemy informację o kolejnych etapach rekrutacji.
Wakacje !
Z okazji zakończenia roku szkolnego pragnę podziękować za wysiłek i współpracę wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom naszej placówki, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.
Życzę aby nadchodzące wakacje były radosne i pełne niezapomnianych wrażeń.
Wierzę, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.

Małgorzata Burak
Dyrektor Państwowego Ogniska Baletowego w Szczecinie
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
Rok szkolny 2019/2020 zakończy się w piątek 26 czerwca 2020 r., niestety ze względu na obecną sytuację w kraju w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczennicom i nauczycielom oraz pracownikom Ogniska zgodnie z zaleceniem Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nasza Placówka nie może zorganizować tradycyjnego zakończenia roku szkolnego i uroczystego wręczania świadectw i nagród.

Świadectwa będą wydawane we wrześniu. Dokładne informacje przekażemy pod koniec sierpnia.

W celu poznania ocen wystawionych na zakończenie zapraszamy Rodziców naszych uczniów do kontaktu z sekretariatem POB od 24.06.2020 r. - 26.06.2020 r.w godz. 14.00 - 17.00.

OGŁOSZENIE O BADANIU PRZYDATNOŚCI DLA KANDYDATÓW DO POB
REKRUTACJA DO PAŃSTWOWEGO OGNISKA BALETOWEGO W SZCZECINIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

Na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) i ustalenia przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego terminu postępowania rekrutacyjnego do szkół i placówek artystycznych, które to postępowanie może być przeprowadzone w dniach od 1 czerwca do dnia 13 sierpnia 2020 r.

Dyrektor Państwowego Ogniska Baletowego w Szczecinie ogłasza, iż badanie przydatności kandydatów do nauki w Państwowym Ognisku Baletowym w Szczecinie odbędzie się w dniach:
29 (poniedziałek), 30 (wtorek) czerwca 2020 r. oraz 1 (poniedziałek) lipca 2020 r. w godzinach od 15:00 do 17:00.

Warunki udziału w badaniu przydatności:
- kandydat do POB musi mieć ukończone 5 lat,
- do 29 czerwca 2020 r. należy przesłać zeskanowany i wypełniony wniosek pod adres: pob@miasto.szczecin.pl (plik do pobrania znajduje się poniżej),
- dla każdego kandydata będzie ustalona indywidualnie inna godzina i zostanie ona przekazana każdemu kandydatowi – rodzicowi / opiekunowi prawnemu kandydata indywidualnie do wiadomości. Informacje o terminach zostaną przesyłane emailem w dniach 23.06.2020 r. - 29.06.2020 r.

Badanie przydatności kandydatów do nauki w Państwowym Ognisku Baletowym w Szczecinie odbędzie się stacjonarnie w siedzibie placówki przy ul. Henryka Pobożnego 3 w Szczecinie.
Badanie przydatności kandydatów do nauki w Państwowym Ognisku Baletowym w Szczecinie odbędzie się przed Zespołami Kwalifikacyjnymi ds. badania przydatności kandydatów do POB, w ramach Komisji Rekrutacji POB, złożonych z nauczycieli POB z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego Ministra Zdrowia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii COVID 19.

WEWNĘTRZNE SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PAŃSTWOWEGO OGNISKA BALETOWEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
W związku z ograniczonym wznowieniem działalności POB w czasie pandemii, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa, które obowiązują na zajęciach konsultacyjnych w dniach 08.06.2020 r. - 26.06.2020 r.

Poniża informacja dotyczy uczniów zgłoszonych w czasie (18 - 20.05.2020 r.) i potwierdzonych przez POB informacją zwrotną o uczestnictwie w konsultacjach.

Informacje dla Uczniów:
1) Przychodzą wyłącznie zdrowe dzieci na 5 min przed zajęciami.
2) Uczniowie na konsultacje przychodzą przebrani i uczesani.
3) Przed wejściem mierzona jest temperatura dziecka.
4) Dzieci przed wejściem na salę baletową myją ręce.
5) Podczas zajęć zachowują dystans min. 2 metrów, ćwiczą bez masek.
6) Po zajęciach myją ręce w Sali nr 1 czekają na rodziców zachowując dystans między nimi.

Informacje dla Rodziców:
1) Dziecko powinno być przyprowadzone wyłącznie przez osobę zdrową nie przebywającą na kwarantannie.
2) Wszystkie dzieci na pierwsze zajęcia muszą zostać odprowadzone przez rodzica. Zostaną przekazane dokumenty do wypełnienia na miejscu.
2) Przed wejściem do placówki pracownik będzie mierzył temperaturę dziecka i rodzica.
3) Zakaz przyprowadzania dzieci z objawami chorobowymi.
4) Rodzice nie wchodzą na teren ogniska.
5) Rodzic obierający dziecko sygnalizuje swoje przyjście dzwonkiem umieszczonym na ścianie przed wejściem.
6) Przyprowadzając i obierając dziecko, należy zachować dystans przed budynkiem min. 2 metry od pozostałych uczniów i rodziców.
7) Jeśli w trakcie pobytu w ognisku dziecko będzie zdradzało objawy choroby to zostanie odizolowane i rodzic musi je odebrać w ciągu 1 godziny a następnie przed następnymi zajęciami należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe.
8) Nie należy wyposażać dziecko na zajęcia w napoje oraz produkty spożywcze oraz zbędne przedmioty.
Plan zajęć konsultacyjnych dla zgłoszonych wcześniej uczniów POB w czasie pandemii Covid-19 w dniach 08.06.2020 r. - 26.06.2020 r.
Plan dotyczy uczniów zgłoszonych (w czasie 18 - 20.05.2020 r.) i potwierdzonych przez POB informacją zwrotną o uczestnictwie w konsultacjach.

ZAŁĄCZNIKI

Konsultacje
Dzień Dziecka 2020
Wszystkim Naszym Wspaniałym Uczniom z okazji Dnia Dziecka składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń,
samych sukcesów w nauce oraz rozwoju swoich pasji
i dużo pozytywnej energii na każdy dzień!

Tęsknimy za Wami i mamy nadzieję, że szybko się spotkamy na salach treningowych naszego Ogniska Baletowego !

Małgorzata Burak
Dyrektor Państwowego Ogniska Baletowego w Szczecinie
wraz z całym Gronem Pedagogicznym
oraz Pracownikami Administracji i Obsługi POB
WAŻNY KOMUNIKAT NR 6 DYREKTORA POB
WAŻNY KOMUNIKAT NR 6 DYREKTORA POB

Komunikat 6
Dyrektora Państwowego Ogniska Baletowego w Szczecinie

W związku z sytuacją w kraju w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczennicom i nauczycielom oraz pracownikom Ogniska zgodnie z zaleceniem Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządzam co następuje:

1) W dniach od 24.05.2020 r. - 07.06.2020 r. odwołuje wszystkie zajęcia dydaktyczne. Ognisko będzie czynne w godz. 10.00 - 16.00 dla nauczycieli, administracji i obsługi.

2) Do 07.06.2020 r. - Ognisko Baletowe będzie zamknięte (administracja i obsługa będzie pełnić dyżury). Nauczyciele pracują zdalnie. Chętnie udzielą pomocy - adresy e-mail znajdują są poprzednim komunikacie.

3) W związku z koniecznością nawiązania kontaktu ze wszystkimi Uczniami naszej Placówki w celu uruchomienia zdalnego nauczania, prosimy o zaznajomienie się z wiadomościami skierowanymi do uczniów i ich rodziców na dyskach sieciowych oraz poczcie e-mail.

4) Zobowiązuję do śledzenia na bieżąco strony internetowej Ogniska Baletowego.
Rekrutacja - rok szkolny 2020/2021
W związku z wprowadzonym stanem epidemii na terenie naszego kraju, rekrutacja w naszej Placówce odbędzie się w zmienionej formie.
Rodzice dzieci, które ukończyły 5 rok życia zapraszamy do przesłania wypełnionego wniosku, który znajduje się poniżej - do 30.06.2020 r. pod adres email Państwowego Ogniska Baletowego: pob@miasta.szczecin.pl

Prosimy Państwa o czytelne wpisanie adresów e-mail. Na podane przez Państwa adresy e-mail prześlemy informację o kolejnych etapach rekrutacji.
Plan zajęć w ścisłym reżimie sanitarnym
Szanowni Państwo,
dokładny plan zajęć (w ścisłym reżimie sanitarnym) w POB, które odbędą się w dniach od 8.06.2020 do 26.06.2020 r., będzie dostępny na naszej stronie internetowej od 05.06.2020 r.
Ważny komunikat
Szanowni Rodzice,
W dniach 19-20 maja 2020 r. odbędzie się potwierdzanie woli kontynuowania nauki do końca roku szkolnego 2019/2020 w naszej Placówce.
Rozważamy rozpoczęcie nauki (reżim sanitarny, nie pozwala na przeprowadzenie lekcji zgodnie z planem, będą to zajęcia w zmienione formie w innych godzinach) w Państwowym Ognisku Baletowym w Szczecinie w ścisłym reżimie sanitarnym od dnia 08.06.2020 r. do 26.06.2020 r. w godz. 15.00-18.30. Zasady reżimu sanitarnego w tym wszelkie obostrzenia co do ilości uczniów na lekcji udostępnimy w najbliższym czasie na naszej stronie internetowej.
Potwierdzanie woli kontynuowania nauki do końca czerwca 2020 r. może odbyć się jedynie w następujący sposób:
1. Skan podpisanego oświadczenia przez obojga Rodziców (w załączeniu plik) należy przesłać na adres email Państwowego Ogniska Baletowego w Szczecinie: pob@miasto.szczecin.pl
2. Skan podpisanej procedury przyjmowania przez obojga Rodziców (w załączeniu plik) należy przesłać na adres email Państwowego Ogniska Baletowego w Szczecinie: pob@miasto.szczecin.pl
3. Podpisane oświadczenie należy przesłać do dnia 20.05.2020 r. do godziny 14.00.
4. W przypadku braku zgody z Państwa strony na kontynuowanie nauki w tym roku szkolnym do końca czerwca 2020 r., prosimy o przesłanie oświadczenia o następującej treści z własnoręcznym podpisem:
„Nie wyrażam zgodny na kontynuację nauki córki ……………………………….. w Państwowym Ognisku Baletowym w Szczecinie do końca czerwca 2020 r.
Podpis Matki …………………………………………. Podpis Ojca……………………………………………………”

Z poważaniem
Dyrektor Państwowego Ogniska Baletowego w Szczecinie
Małgorzata Burak
Informacja o ocenach z poszczególnych przedmiotów
Drodzy Państwo,
od jutra, tj.13.05.2020 r., dzwoniąc w godzinach 13.00 - 15.00 do sekretariatu naszej Placówki możecie Państwo dowiedzieć się jakie stopnie zostały zaproponowane na zakończenie I I semestru.
Przypominamy, również o przesyłaniu w formie elektronicznej wykonanych zadań, które publikujemy na dyskach Google, do naszych Nauczycieli.
Oceny za wykonane zadania mogą wpłynąć na końcową ocenę.
WAŻNY KOMUNIKAT NR 5 DYREKTORA POB
Komunikat 5
Dyrektora Państwowego Ogniska Baletowego w Szczecinie

W związku z sytuacją w kraju w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczennicom i nauczycielom oraz pracownikom Ogniska zgodnie z zaleceniem Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządzam co następuje:

1) W dniach od 26.04.2020 r. - 24.05.2020 r. odwołuje wszystkie zajęcia dydaktyczne. Ognisko będzie czynne w godz. 10.00 - 16.00 dla nauczycieli, administracji i obsługi.

2) Do 24.05.2020 r. - Ognisko Baletowe będzie zamknięte (administracja i obsługa będzie pełnić dyżury). Nauczyciele pracują zdalnie. Chętnie udzielą pomocy - adresy e-mail znajdują są poprzednim komunikacie.

3) W związku z koniecznością nawiązania kontaktu ze wszystkimi Uczniami naszej Placówki w celu uruchomienia zdalnego nauczania, prosimy o zaznajomienie się z wiadomościami skierowanymi do uczniów i ich rodziców na dyskach sieciowych oraz poczcie e-mail.

4) Zobowiązuję do śledzenia na bieżąco strony internetowej Ogniska Baletowego.
WAŻNY KOMUNIKAT NR 4 DYREKTORA POB
Komunikat 4
Dyrektora Państwowego Ogniska Baletowego w Szczecinie

W związku z sytuacją w kraju w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczennicom i nauczycielom oraz pracownikom Ogniska zgodnie z zaleceniem Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządzam co następuje:

1) W dniach od 8.04.2020 r. - 26.04.2020 r. odwołuje wszystkie zajęcia dydaktyczne. Ognisko będzie czynne w godz. 10.00 - 16.00 dla nauczycieli, administracji i obsługi.

2) Do 26.04.2020 r. - Ognisko Baletowe będzie zamknięte (administracja i obsługa będzie pełnić dyżury). Nauczyciele pracują zdalnie. Chętnie udzielą pomocy - adresy e-mail znajdują są poprzednim komunikacie.

3) W związku z koniecznością nawiązania kontaktu ze wszystkimi Uczniami naszej Placówki w celu uruchomienia zdalnego nauczania, prosimy o zaznajomienie się z wiadomościami skierowanymi do uczniów i ich rodziców na dyskach sieciowych.

4) Zobowiązuję do śledzenia na bieżąco strony internetowej Ogniska Baletowego.
Życzenia Wielkanocne
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, pragnę złożyć wszystkim Naszym Uczniom oraz Rodzicom życzenia wszelkiej pomyślności, uśmiechu mimo tego trudnego czasu, który wymaga od nas dużo cierpliwości, a także dużo zdrowia.

Małgorzata Burak
Dyrektor Państwowego Ogniska Baletowego w Szczecinie
Nauczanie zdalne w POB - komunikat 07.04.2020
Drodzy Rodzicie, Drogie Uczennice:

1. Przesłaliśmy na podane przez Państwa adresy e-mail, linki do dysków na które, będą cyklicznie dodawane nowe zadania i materiały do nauki w domu.
Bardzo proszę o w miarę możliwości regularne sprawdzanie ich zasobów.

2. Jeśli przekazaliście Państwo swój adres e-mailowy do sekretariatu POB (za pomocą uzupełnionej aktualizacji lub przesłaliście Państwo go e-mailem), i do tej pory nie otrzymaliście Państwo wiadomości z adresem dysku, bardzo prosimy o sprawdzenie skrzynki SPAM być może tam został przekierowany nasz e-mail.
Jeśli jednak i w tym folderze nie będzie wiadomości od adresu: pob@miasto.szczecin.pl, bardzo prosimy o przesłanie do nas e-maila. Prześlemy adres dysku indywidualnie. W wiadomości prosimy podać imię, nazwisko oraz klasę Ucznia.

3. Wszelkich konsultacji (e-mail) chętnie udzielą Nauczyciele POB - adresy e-mail znajdują są poprzednim komunikacie
Godziny konsultacji Nauczycieli w POB
GODZINY DYŻURU ZDALNEGO: 16.15 - 20.15

Czaja Daria - dczaja.pob@gmail.com - Taniec współczesny klasy: 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 6b, 7, 8

Dąbrowska Agnieszka - agdabrowska34@gmail.com - Taniec ludowy klasy: 2a, 2b, 2c

Fogiel Ewelina - ewelina.fogiel@gmail.com - Akompaniament

Grzegorczyk Iwona - iwonabalet@o2.pl - Technika taneczna I Taniec klasyczny klasy: 5a, 5b, 8

Janowska Maria - mtjanowska@wp.pl - Wiedza o tańcu Akompaniament klasa 8

Kotwas Artur - arturkotwas@interia.pl - Taniec ludowy i charakterystyczny klasy: 4a, 5c, 7, 8

Łowicz Joanna - joannlo1230@gmail.com - Zabawy ruchowe, Taniec ludowy, Technika taneczna, Taniec klasyczny klasy:1a, 1b, 1c, 5c

Magdziarz Anna - aniam997taniec@wp.pl - Taniec ludowy i charakterystyczny klasy:3a, 3b, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b

Nabet Stephanie - stephanienabet@gmail.com - Taniec klasyczny i Technika taneczna klasy 6a, 6b

Naumets Ksenia - knaumets@gmail.com - Taniec klasyczny i Technika taneczna klasa 7

Skrobania Natalia - natalia.skrobania@gmail.com - Umuzykalnienie klasa: 1a, 1b, 1c, 2a, 2c

Magdalena Melnicka-Sypko - melnicka.sypko@wp.pl - Rytmika
WAŻNY KOMUNIKAT NR 3 DYREKTORA POB - COVID - 19 - Nauczanie zdalne w POB w Szczecinie
Komunikat dla Rodziców i Opiekunów Prawnych Uczniów POB w Szczecinie.

Szanowni Państwo,
od 25 marca 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. nasza Placówka rozpoczęła zdalne nauczanie, poprzedzone działaniami, które miały na celu nawiązanie kontaktu z naszymi uczniami.
Podstawową formą kontaktu z Państwem pozostaje poczta e-mail oraz specjalnie założony w sieci dysk, na który zostaną przesłane wszelkie materiały teoretyczne oraz ćwiczenia do treningu w domu. Adres dysku zostanie Państwu udostępniony na stronie internetowej POB lub za pomocą poczty e-mail. Jeśli Uczeń lub Rodzic będzie miał jakiekolwiek pytanie do nauczyciela, jest bezpośredni kontakt za pomocą poczty e-mail. Bezpośrednie adresy e-mailowe zostaną rozesłane do Państwa na e-maile.

Drodzy Rodzice,
bądźcie w kontakcie z Placówką, bądźcie uważni, internet jest również zagrożeniem. Jak możemy przeciwdziałać temu zagrożeniu? Na pewno należy rozmawiać z Dzieckiem na każdy możliwy temat. Niezbędna jest kontrola rodzicielska tego co Dziecko ogląda w mediach społecznościowych i internecie. Należy zwracać uwagę i przypominać Dzieciom, że muszą zgłaszać wszelkie formy cyperprzemocy jakim są m.in.: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: sms, e-mail, witryny internetowe, fora, dyskusje w internecie i portale społecznościowe.

Kochani Uczniowie,
Podejmujemy wspólnie nowe wyzwanie, nauczymy się nowych relacji. Będziemy Was wspierać. Zostańcie w domu i bądźcie w kontakcie z nauczycielami.


Małgorzata Burak
Dyrektor Państwowego Ogniska Baletowego w Szczecinie
WAŻNY KOMUNIKAT NR 2 DYREKTORA POB
Komunikat 2
Dyrektora Państwowego Ogniska Baletowego w Szczecinie

W związku z sytuacją w kraju w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczennicom i nauczycielom oraz pracownikom Ogniska zgodnie z zaleceniem Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządzam co następuje:

1) W dniach od 25.03.2020 r. - 08.04.2020 r. odwołuje wszystkie zajęcia dydaktyczne. Ognisko będzie czynne w godz. 10.00 - 16.00 dla nauczycieli, administracji i obsługi.

2) Od 25.03.2020 r. - 08.04.2020 r. - Ognisko Baletowe będzie zamknięte (administracja i obsługa będzie pełnić dyżury). Nauczyciele pracują zdalnie.

3) W związku z koniecznością nawiązania kontaktu ze wszystkimi Uczniami naszej Placówki w celu uruchomienia zdalnego nauczania, prosimy o zaznajomienie się z wiadomościami skierowanymi do uczniów i ich rodziców na skrzynki e-mail.

4) Zobowiązuję do śledzenia na bieżąco strony internetowej Ogniska Baletowego.
Nauczanie zdalne
Szanowni Rodzicie w naszej placówce rozpoczynamy zdalne nauczanie. Za pośrednictwem poczty e-mail, będą w wiadomościach przekazywane uczeniom zadania z poszczególnych przedmiotów do samodzielnego wykonania w domu.
Przepraszamy za utrudnienia, ale są one konieczne ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, a także ze względu na bezpieczny powrót uczniów i uczennic po trwającym okresie kwarantanny.

Uprzejmie prosimy Rodziców, którzy nie dostarczyli aktualizacji do sekretariatu POB, o przesłanie wiadomości pod adres email: pob@miasto.szczecin.pl, w tytule lub w treści wiadomości prosimy podać imię i nazwisko Dziecka oraz klasę do której uczęszcza w POB.
Na podane przez Państwa adresy e-mail zostaną przesłane zadania.
WAŻNY KOMUNIKAT NR 1 DYREKTORA POB
Komunikat Dyrektora Państwowego Ogniska Baletowego w Szczecinie


Komunikat 1

W związku z sytuacją w kraju w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczennicom i nauczycielom oraz pracownikom Ogniska zgodnie z zaleceniem Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządzam co następuje:

1) w dniach 12-13 marca 2020 r. - (czwartek, piątek) odwołuje wszystkie zajęcia dydaktyczne. Ognisko będzie czynne w godz. 10.00 - 16.00 dla nauczycieli, administracji i obsługi.

2) od 14-25 marca 2020 r. - Ognisko Baletowe będzie zamknięte (administracja i obsługa będzie pełnić dyżury). Nauczyciele pracują zdalnie.

3) Zobowiązuję do śledzenia na bieżąco strony internetowej Ogniska Baletowego.
ZEBRANIA Z RODZICAMI I LEKCJE POKAZOWE OD 02.03.2020 DO 13.03.2020
Spis zebrań z rodzicami i lekcji pokazowych dla poszczególnych klas w zakresie dni od 02.03.2020 do 13.03.2020. Poniżej odnośnik prowadzący do podglądu pliku z rozpiską.
PRÓBY DO KONCERTU ZIMOWEGO
02.02.2020 (Niedziela)
w Państwowym Ognisku Baletowym

Klasy I
zbiórka: godz. 10:45
odbiór: godz. 11:30

Klasy II – IV
zbiórka: godz. 11:30
odbiór: godz. 13:00

03.02.2020 (Poniedziałek)

w Operze na Zamku w Szczecinie – ul. Korsarzy 34

Klasa VIII i Absolwentki
godz. 12:45

Klasy II - V
godz. 14:30

Klasy I
godz. 15:15

KONCERT o godz. 17.00
POTRWA OKOŁO 60 MINUT

WE WTOREK 04.02.2020 R. KLASY: I A, I B, I C, II A, II B, II C, III A, III B, IVA, IV B, VC – MAJĄ ODWOŁANE ZAJĘCIA W POB.
Ferie zimowe
Ferie zimowe trwać będą od dnia 10 lutego do dnia 23 lutego.
Ferie Świąteczne
Przerwa Świąteczna w Państwowym Ognisku Baletowym będzie trwać od 23 grudnia do 31 grudnia.