Państwowe Ognisko Baletowe
w Szczecinie
ul. Henryka Pobożnego 3

70-507 Szczecin

Tel. 91 43 33 635

E-Mail: pob@miasto.szczecin.pl

Fanpage: Facebook


Aktualności Rady Rodziców
WAŻNE INFORMACJE - dot. darowizny w roku szkolnym 2019/2020.
Rada Rodziców działająca przy Państwowym Ognisku Baletowym w Szczecinie uchwaliła następującą wysokość składki darowizny w roku szkolnym 2019/2020:

60 zł za każdy miesiąc (za jedno dziecko)

- płatne do 10 każdego miesiąca.

Jeśli na zajęcia do Państwowego Ogniska Baletowego uczęszcza rodzeństwo, płatność wynosi 90 zł za dwoje dzieci za każdy miesiąc ? płatne do 10 każdego miesiąca.

Istnieje również możliwość jednorazowej płatności za cały rok szkolny:

450 zł (za jedno dziecko) - do 15.11.2019 r.

Możliwe jest uiszczenie płatności w dwóch ratach (za jedno dziecko):

I rata - 250 zł do 15.11.2019 r.

II rata - 250 zł do 15.03.2020 r.

Jeśli na zajęcia do Państwowego Ogniska Baletowego uczęszcza rodzeństwo, płatność wynosi:

675 zł (za dwoje dzieci) - do 15.11.2019 r.

Płatność uiszczana z góry za cały rok nie jest zwracana w przypadku rezygnacji.

Płatności prosimy dokonywać przelewem na konto Rady Rodziców.

W tytule przelewu prosimy wpisać: darowizna, imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc.

60 1240 6667 1111 0010 2744 6538