Państwowe Ognisko Baletowe
w Szczecinie
ul. Henryka Pobożnego 3

70-507 Szczecin

Tel. 91 43 33 635

E-Mail: pob@miasto.szczecin.pl

Fanpage:

Aktualności Rady Rodziców
WAŻNE INFORMACJE ? dot. darowizny w roku szkolnym 2019/2020.
Rada Rodziców działająca przy Państwowym Ognisku Baletowym w Szczecinie uchwaliła następującą wysokość składki darowizny w roku szkolnym 2019/2020:
60 zł za każdy miesiąc (za jedno dziecko)
? płatne do 10 każdego miesiąca.
Jeśli na zajęcia do Państwowego Ogniska Baletowego uczęszcza rodzeństwo, płatność wynosi 90 zł za dwoje dzieci za każdy miesiąc ? płatne do 10 każdego miesiąca.
Istnieje również możliwość jednorazowej płatności za cały rok szkolny:
450 zł (za jedno dziecko) ? do 15.11.2019 r.
Możliwe jest uiszczenie płatności w dwóch ratach (za jedno dziecko):
I rata ? 250 zł do 15.11.2019 r.
II rata ? 250 zł do 15.03.2020 r.
Jeśli na zajęcia do Państwowego Ogniska Baletowego uczęszcza rodzeństwo, płatność wynosi:
675 zł (za dwoje dzieci) ? do 15.11.2019 r.
Płatność uiszczana z góry za cały rok nie jest zwracana w przypadku rezygnacji.
Płatności prosimy dokonywać przelewem na konto Rady Rodziców.
W tytule przelewu prosimy wpisać: darowizna, imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc.
60 1240 6667 1111 0010 2744 6538