Państwowe Ognisko Baletowe
w Szczecinie
ul. Henryka Pobożnego 3

70-507 Szczecin

Tel. 91 43 33 635

E-Mail: pob@miasto.szczecin.pl

Fanpage:


klasy I
klasy II
klasy III
klasy IV
klasy V
klasy VI
klasy VII
klasy VIII
VIII
Opiekun: Iwona Grzegorczyk
Dzień Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala Szatnia
Poniedziałek 17:05-17:50 Taniec Klasyczny I. Grzegorczyk 14 12
17:55-18:40 Technika Taneczna I. Grzegorczyk 14 12
18:45-19:30 Rytmika E. Mazurkiewicz 8 12
Środa 16:15-17:00 Taniec Klasyczny I. Grzegorczyk 14 2
17:05-17:50 Technika Taneczna I. Grzegorczyk 14 2
Piątek 17:55-18:40 Wiadomości o Tańcu M. Jankowska 1 3
18:45-19:30 Taniec Ludowy i Charakterystyczny A. Kotwas 14 3
19:30-20:15 Taniec Ludowy i Charakterystyczny A. Kotwas 14 3
Sobota 12:30-13:15 Taniec Współczesny D. Czaja 13 12
13:20-14:05 Taniec Klasyczny I. Grzegorczyk 14 12
14:10-14:55 Technika Taneczna I. Grzegorczyk 14 12