Państwowe Ognisko Baletowe
w Szczecinie
ul. Henryka Pobożnego 3

70-507 Szczecin

Tel. 91 43 33 635

E-Mail: pob@miasto.szczecin.pl

Fanpage: Facebook


klasy I
klasy II
klasy III
klasy IV
klasy V
klasy VI
klasy VII
klasy VIII
IA
Opiekun: Natalia Skrobania
Dzień Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala Szatnia
Wtorek 16:15-17:00UmuzykalnianieN. Skrobania81
Czwartek 17:05-17:50 Zabawy Ruchowe J.Łowicz 8 1
17:55-18:40 Taniec Ludowy J.Łowicz 4 1
IB
Opiekun: Natalia Skrobania
Dzień Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala Szatnia
Wtorek 17:05-17:50Taniec LudowyJ. Łowicz41
17:55-18:40 Zabawy Ruchowe J. Łowicz 4 1
Środa 17:05-17:50 Umuzykalnianie N. Skrobania 8 1
IC
Opiekun: Joanna Łowicz
Dzień Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala Szatnia
Środa 16:15-17:00UmuzykalnianieN. Skrobania81
Piątek 17:05-17:50 Taniec Ludowy J.Łowicz 4 Ł 1
17:55-18:40 Zabawy Ruchowe J.Łowicz 4 1