Państwowe Ognisko Baletowe
w Szczecinie
ul. Henryka Pobożnego 3

70-507 Szczecin

Tel. 91 43 33 635

E-Mail: pob@miasto.szczecin.pl

Fanpage: FacebookTaniec współczesny
Ma za zadanie rozwijać przestrzeń, płaszczyznę ruchu i wyobraźni, które nie zostały dotychczas ‚poruszone’ przez żadną z technik tanecznych. Zgodnie z filozofią Jose Limona, technika modern dance powinna uczyć ekspresji, dawać sposobność do wyrażania emocji, nie można ograniczać tancerza do schematu wykonania, wręcz przeciwnie – powinna dawać szansę odnalezienia swojej własnej drogi, do przekazania emocji poprzez ruch.
Taniec ludowy
Zajęcia służą rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności tanecznych. Dzieci poznają poprzez taniec polską kulturę ludową. Nauka tańców pochodzących z różnych kultur.
Rytmika
Wszechstronna metoda kształcenia i wychowania opracowana przez profesora Konserwatorium Genewskiego Emila Jacques-Dalcroze’a. Powstała w oparciu o wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu w celu poznania zagadnień muzycznych, a w szczególności zrozumienia powiązań pomiędzy ruchem fizycznym a ruchem w muzyce.
Taniec klasyczny
Ma na celu wykształcenie harmonii i piękna tańca. Wyrabia doskonałą dyscyplinę ruchową poprzez stałą konstrukcję lekcji, ćwiczenia przy drążku i na środku sali. Taniec klasyczny to kombinacja ustalonych kroków i póz, dla oznaczenia których używana jest terminologia franuska. Technika tańca klasycznego jest bazą dyscypliny dla ciała tancerza do stosowania we wszystkich innych technikach tańca. Zajęcia kształtują piękną sylwetkę, uczą ładnej postawy, gracji, wdzięku i elegancji.
Umuzykalnianie
Zajęcia wprowadzające dzieci w świat muzyki, dźwięków. Oparte są o rozwijanie zdolności dzieci poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie, grę na instrumentach, improwizację rytmiczno-ruchową, naukę piosenkę i elementy dramy. Podczas zajęć dzieci uczą się śpiewu, poznają piosenki, rozwijają umiejętności odtwarzania rytmu i melodii głosem, ruchem lub przy wykorzystaniu określonych instrumentów.
Zabawy ruchowe
Na zajęciach dzieci poprzez ćwiczenia przy muzyce rozwijają swoją wrażliwość estetyczną. Zabawy i ćwiczenia poznane na lekcji kształtują skromność, równowagę, koordynację i muzykalność dzieci.
Wiadomości o tańcu
Zajęcia teoretyczne z przekroju całej historii tańca. Uczniowie poznają libretta baletowe, życiorysy największych tancerzy i choreografów.