Państwowe Ognisko Baletowe

w Szczecinie

Dział dziecięcy

Dział młodzieżowy

Poznaj nasz zespół

„Dziecku potrzebny jest ruch, powietrze, światło, zgoda, a i coś jeszcze, spojrzenie w przestrzeń, poczucie wolności, otwarte okno”
~ Janusz Korczak

Nasza misja

NASZE WARTOŚCI I PRZEKONANIA

Nasza działalność skierowana jest na rozwój artystyczny uczniów zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi oraz przygotowania ich do uczestnictwa w kulturze. Owe wrastanie w kulturę przybiera różną formę zabawy, tańca, aktywności społecznej. Realizując ten cel widzimy potrzebę organizowania stałego kontaktu z różnymi instytucjami kutury oraz uczestniczeniem uczniów w uroczystościach lokalnych. Stosowane przez nas metody nauczania i projekty aktywizują młodzież i urozmaicają proces nauczania.

 • Najwyższą wartością są uczniowie,
 • Przywiązujemy najwyższą wagę do wychowania dzieci poprzez uczestnictwo w kulturze,
 • Przyszłość naszej placówki opiera się bezpośrednio na wiedzy i umiejętnościach oraz na współdziałaniu naszych pracowników.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Oferta edukacji artystycznej

Balet_dyplomy2015_56

Ma za zadanie rozwijać przestrzeń, płaszczyznę ruchu i wyobraźni, które nie zostały dotychczas ‚poruszone’ przez żadną z technik tanecznych. Zgodnie z filozofią Jose Limona, technika modern dance powinna uczyć ekspresji, dawać sposobność do wyrażania emocji, nie można ograniczać tancerza do schematu wykonania, wręcz przeciwnie – powinna dawać szansę odnalezienia swojej własnej drogi, do przekazania emocji poprzez ruch.

Podążając za Matką tańca współczesnego Marthą Graham, kluczem do zrozumienia techniki jest praca na podłodze i wokół własnego centrum – czyli podbrzusza, które daje stabilność reszcie ciała, podążającej we wszystkich kierunkach i dającej radość z zajmowanej przestrzeni będąc w pionie, a jednocześnie całkowicie poza nim.

Balet_dyplomy2015_02

Zajęcia służą rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności tanecznych. Dzieci poznają poprzez taniec polską kulturę ludową. Nauka tańców pochodzących z różnych kultur.

Balet_dyplomy2015_09

Wszechstronna metoda kształcenia i wychowania opracowana przez profesora Konserwatorium Genewskiego Emila Jacques-Dalcroze’a. Powstała w oparciu o wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu w celu poznania zagadnień muzycznych, a w szczególności zrozumienia powiązań pomiędzy ruchem fizycznym a ruchem w muzyce. Najważniejszymi celami metody, według słów jej twórcy, są:

– rozwijanie wrażliwości na wszelkie formy rytmu muzycznego,

– tworzenie poczucia porządku i równowagi,

– rozwijanie wyobraźni ruchowo-przestrzennej.

Osiąga się je dzięki połączeniu trzech powiązanych ze sobą ogniw: rytmiki wraz z plastyką ruchu, solfeżu i improwizacji. Podstawę zajęć stanowi praca ciałem, poprzez którą możliwy jest wpływ na poprawę koordynacji ruchów oraz ich usystematyzowanie. Ćwiczenia z tego zakresu obejmują formy bardzo proste, np. realizacja rytmów czy taktowanie, jaki bardziej zaawansowane np. układy przestrzenno-ruchowe.

Balet_dyplomy2015_45

Taniec klasyczny ma na celu wykształcenie harmonii i piękna tańca. Wyrabia doskonałą dyscyplinę ruchową poprzez stałą konstrukcję lekcji, ćwiczenia przy drążku i na środku sali. Taniec klasyczny to kombinacja ustalonych kroków i póz, dla oznaczenia których używana jest terminologia franuska. Technika tańca klasycznego jest bazą dyscypliny dla ciała tancerza do stosowania we wszystkich innych technikach tańca. Zajęcia kształtują piękną sylwetkę, uczą ładnej postawy, gracji, wdzięku i elegancji.

Lekcja tańca klasycznego obejmuje:

 • Ćwiczenia przy drążku – najpierw wolne, rozgrzewające mięśnie nóg, następnie uruchomione zostaje całe ciało,
 • Ćwiczenia na środku sali – są sprawdzeniem równowagi oraz perfekcyjnego wykonania póz tańca klasycznego
 • Skoki – przygotowanie do wykonania trudnych ewolucji w powietrzu

Wieloletnia nauka pozwala na osiągnięcie umiejętności ruchowych np. niezwykłej pracy rąk i korpusu, wyjątkowej gibkości i skoczności.

Balet_dyplomy2015_19

Zajęcia wprowadzające dzieci w świat muzyki, dźwięków. Oparte są o rozwijanie zdolności dzieci poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie, grę na instrumentach, improwizację rytmiczno-ruchową, naukę piosenkę i elementy dramy.

Podczas zajęć dzieci uczą się śpiewu, poznają piosenki, rozwijają umiejętności odtwarzania rytmu i melodii głosem, ruchem lub przy wykorzystaniu określonych instrumentów.

Poprzez zabawę poznają poszczególne elementy składające się na utwór muzyczny takie jak rytm, metrum, tempo, melodia, harmonia, dynamika, artykulacja, kolorystyka dźwiękowa. Uczestnictwo dzieci w zajęciach umuzykalniających stwarza szerokie możliwości do kształtowania orientacji i koordynacji ruchów oraz zaspokajania naturalnej potrzeby ruchu. Pozwala zarówno na kształcenie prawidłowej postawy i wyrobienie elastyczności kręgosłupa, jak również doskonalenie funkcjonowania narządów mowy oraz organów zmysłowych.

Na zajęciach dzieci poprzez ćwiczenia przy muzyce rozwijają swoją wrażliwość estetyczną. Zabawy i ćwiczenia poznane na lekcji kształtują skromność, równowagę, koordynację i muzykalność dzieci.

Balet_dyplomy2015_14

Zajęcia teoretyczne z przekroju całej historii tańca. Uczniowie poznają libretta baletowe, życiorysy największych tancerzy i choreografów.

Balet_dyplomy2015_22

Technika tańca oparta na tańcu klasycznym, pozbawiona sztywnych reguł.

Poprzez taniec współczesny uczniowie uczą się wyrażania emocji, przekazywania tańcem myśli, historii w krótkich etiudach tanecznych (choreograficznych).

Opinie

CO RODZICE MÓWIĄ O NAS

DOŁĄCZ DO NAS

Galeria

« 1 z 9 »

POZOSTAŁE GALERIE


PLAN

NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Wybierz swoją klasę z zakładki „All Events”
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
10.00 – 11.00
Klasa VIIb

Sala: 14 Szatnia: 3
Zajęcia: Taniec Klasyczny
Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
10.15 – 11.00
11.00 – 12.00
Klasa VIIb

Sala: 14 Szatnia: 3
Zajęcia: Technika Taneczna Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
11.00 – 11.45

Klasa VIIb

Sala: 8 Szatnia: 3
Zajęcia: Rytmika
Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
11.50 – 12.35

Klasa VIIa

Sala: 8 Szatnia: 12 Zajęcia: Rytmika Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
11.00 – 11.45

Klasa VIIa

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
11.50 – 12.35

Klasa VIIa

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Technika Taneczna Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
12.35 – 13.20
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
Klasa VI

Sala: 13 Szatnia: 12 Zajęcia: Technika Taneczna Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
16.15 – 17.00

Klasa Ia

Sala 8, Szatnia 1 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiweicz
16.15 – 17.00

Klasa IIIb

Sala: 4 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
16.15 – 17.00

Klasa VIII

Sala: 14 Szatnia: 3 obok sali 1
Zajęcia: Taniec Współczesny
Prowadzący zajęcia: K. Cichy-Szromnik
16.15 – 17.00
Klasa IVb

Sala: 13 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec Współczesny Prowadzący zajęcia: K. Cichy-Szromnik
16.15 – 17.00

Klasa Ia

Sala 4, Szatnia 1 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
16.15 – 17.00

Klasa Va

Sala: 14 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
16.15 – 17.00

Klasa Ib

Sala: 8 Szatnia: 2 Zajęcia: Zabawy ruchowe Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
16.15 – 17.00
Klasa IIIb

Sala: 14 Szatnia: 1 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
16.15 – 17.00

Klasa Ib

Sala: 13 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
16.15 – 17.00
Klasa IIc

Sala: 13 Szatnia: 3 Zajęcia: Zabawy Ruchowe Prowadzący zajęcia: M. Burak
16.15 – 17.00

Klasa IVb

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
16.15 – 17.00

Klasa Ic

Sala: 8 Szatnia: 1 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
16.15 – 17.00
Klasa Ic

Sala: 4 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
16.15 – 17.00

Klasa IVa

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00
Klasa VIII

Sala: 1 Szatnia: 3 obok sali 1
Zajęcia: Wiadomości o Tańcu
Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
17.05 – 17.50

Klasa VIII

Sala: 8 Szatnia: 3 obok sali 1
Zajęcia: Rytmika
Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
17.55 – 18.40

Klasa VIII

Sala: 13 Szatnia: 3 obok sali 1 Zajęcia: Technika Taneczna Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
18.45 – 19.30

Klasa VIII

Sala: 13 Szatnia: 3 obok sali 1 Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
19.30 – 20.15

Klasa VIIa

Sala: 4 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
17.05 – 17.50

Klasa VIIa

Sala: 13 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
17.55 – 18.40

Klasa VIIa

Sala: 4 Szatnia: 21
Zajęcia: Taniec Współczesny
Prowadzący zajęcia: K. Cichy-Szromnik
18.45 – 19.30

Klasa Ia

Sala 13Ł, Szatnia 1 Zajęcia: Zabawy ruchowe Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
17.05 – 17.50

Klasa IIb

Sala: 8 Szatnia: 2 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
17.05 – 17.50

Klasa IIb

Sala: 14Ł Szatnia: 2 Zajęcia: Zabawy Ruchowe Prowadzący zajęcia: M. Burak
17.55 – 18.40

Klasa VI

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec Współczesny Prowadzący zajęcia: K. Cichy-Szromnik
17.05 – 17.50

Klasa IIIb

Sala: 13Ł Szatnia: 3 Zajęcia: Akrobatyka Prowadzący zajęcia: M.Burak
17.05 – 17.55

Klasa VIIb

Sala: 4 Szatnia: 21
Zajęcia: Taniec Współczesny
Prowadzący zajęcia: K. Cichy-Szromnik
17.55 – 18.40

Klasa VIIb

Sala: 14 Szatnia: 12
Zajęcia: Technika Taneczna
Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
18.45 – 19.30

Klasa VIIb

Sala: 14 Szatnia: 12
Zajęcia: Technika Taneczna
Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
19.30 – 20.15

Klasa IVa

Sala: 14Ł Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
17.55 – 18.40

Klasa IVa

Sala: 8 Szatnia: 3 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: E.Mazurkiewicz
18.45 – 19.30

Klasa IVa

Sala: 4 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec Współczesny Prowadzący zajęcia: K. Cichy-Szromnik
19.30 – 20.15
Klasa IIc

Sala: 4 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
17.05 – 17.50

Klasa IIc

Sala: 8 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
17.55 – 18.40

Klasa IIIa

Sala: 8 Szatnia: 2 Zajęcia: Akrobatyka Prowadzący zajęcia: M. Burak
17.05 – 17.50

Klasa IIIa

Sala: 13Ł Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
17.55 – 18.40

Klasa IIIa

Sala: 4 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec współczesny Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
18.45 – 19.30

Klasa Va

Sala: 14 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
17.05 – 17.50

Klasa Va

Sala: 14 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec Współczesny Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
17.55 – 18.40

Klasa IVb

Sala: 13Ł Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
17.05 – 17.50

Klasa IVb

Sala: 13Ł Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
17.55 – 18.40

Klasa Vb

Sala: 4 Szatnia: 1 Zajęcia: Technika Taneczna Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
17.55 – 18.40

Klasa Vb

Sala: 8 Szatnia: 1 Zajęcia: Akrobatyka Prowadzący zajęcia: M. Burak
18.45 – 19.30

Klasa Vb

Sala: 4 Szatnia: 1 Zajęcia: Taniec Współczesny Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
19.30 – 20.15

Klasa VIII

Sala: 13 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
18.45 – 19.30

Klasa VIII

Sala: 13 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
19.30 – 20.15

Klasa VI

Sala: 14 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
18.45 – 19.30

Klasa VI

Sala: 14 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
19.30 – 20.15
Klasa Ib

Sala: 8 Szatnia: 12 Zajęcia: Umuzyklanienie Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
17.05 – 17.50

Klasa IIa

Sala: 4 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
17.05 – 17.50

Klasa IIa

Sala: 13Ł Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
17.55 – 18.40

Klasa IIIb

Sala: 14Ł Szatnia: 1 Zajęcia: Taniec Współczesny Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
17.05 – 17.50

Klasa IIIb

Sala: 8 Szatnia: 1 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
17.55 – 18.40

Klasa IIIc

Sala: 14Ł Szatnia: 3 Zajęcia: Akrobatyka Prowadzący zajęcia: M. Burak
17.05 – 17.50

Klasa IIIc

Sala: 13Ł Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
17.55 – 18.40

Klasa IIIc

Sala: 13 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec Współczesny Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
18.45 – 19.30

Klasa VI

Sala: 13 Szatnia: 21 Zajęcia: Technika Taneczna Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
17.05 – 17.50

Klasa VI

Sala: 14 Szatnia: 21 Zajęcia: Technika Taneczna Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
17.55 – 18.40

Klasa VI

Sala: 8 Szatnia: 21 Zajęcia: Rytmika Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
18.45 – 19.30

Klasa VI

Sala: 13 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec Ludowy i Charakterystyczny Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
19.30 – 20.15

Klasa Va

Sala: 4 Szatnia: 12 Zajęcia: Akrobatyka Prowadzący zajęcia: M. Burak
17.55 – 18.40

Klasa Va

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec Ludowy i Charakterystyczny Prowadzący zajęcia: A. Madziarz
18.45 – 19.30

Klasa Va

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Technika Taneczna Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
19.30 – 20.15
Klasa VIIa

Sala: 4 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec Ludowy i Charakterystyczny Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
17.05 – 17.50

Klasa VIIa

Sala: 13 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec Ludowy i Charakterystyczny Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
17.55 – 18.40

Klasa VIIa

Sala: 14 Szatnia: 2 Zajęcia: Technika Taneczna Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
18.45 – 19.30

Klasa VIIa

Sala: 14 Szatnia: 2 Zajęcia: Technika Taneczna Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
19.30 – 20.15

Klasa VIIb

Sala: 14 Szatnia: 2
Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
17.05 – 17.50

Klasa VIIb

Sala: 14 Szatnia: 2
Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
17.55 – 18.40

Klasa VIIb

Sala: 4 Szatnia: 2
Zajęcia: Taniec Ludowy i Charakterystyczny
Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
18.45 – 19.30

Klasa VIIb

Sala: 4 Szatnia: 2
Zajęcia: Taniec Ludowy i Charakterystyczny
Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
19.30 – 20.15

Klasa Ic

Sala: 13Ł Szatnia: 1 Zajęcia: Zabawy Ruchowe Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
17.05 – 17.50

Klasa IVb

Sala: 13Ł Szatnia: 12 Zajęcia: Akrobatyka Prowadzący zajęcia: M. Burak
17.05 – 17.50

Klasa IVb

Sala: 8 Szatnia: 12 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
17.55 – 18.40

Klasa IIc

Sala: 8 Szatnia: 3 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
17.05 – 17.50

Klasa IIIa

Sala: 4 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
17.55 – 18.40

Klasa IIIa

Sala: 8 Szatnia: 3 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
18.45 – 19.30

Klasa VIII

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Technika Taneczna Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
18.45 – 19.30

Klasa VIII

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Technika Taneczna Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
19.30 – 20.15
Klasa IIb

Sala: 14 Szatnia: 1 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
17.05 – 17.50

Klasa IIb

Sala: 14Ł Szatnia: 1 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
17.55 – 18.40

Klasa IIa

Sala: 13 Szatnia: 2 Zajęcia: Zabawy Ruchowe Prowadzący zajęcia: M. Burak
17.05 – 17.50

Klasa IIa

Sala: 8 Szatnia: 2 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
17.55 – 18.40

Klasa IVa

Sala: 4 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
17.05 – 17.50

Klasa IVa

Sala: 4 Szatnia: 12 Zajęcia: Akrobatyka Prowadzący zajęcia: M. Burak
17.55 – 18.40

Klasa Vb

Sala: 13 Szatnia: 3 obok sali 1 Zajęcia: Taniec Ludowy i Charakterystyczny Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
17.55 – 18.40

Klasa Vb

Sala: 13 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
18.45 – 19.30

Klasa Vb

Sala: 13 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
19.30 – 20.15

Klasa IIIc

Sala: 14Ł Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
17.55 – 18.40

Klasa IIIc

Sala: 8 Szatnia: 3 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
18.45 – 19.30

Klasa VIII

Sala: 14 Szatnia: 12
Zajęcia: Taniec Ludowy i Charakterystyczny
Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
18.45 – 19.30

Klasa VIII

Sala: 14 Szatnia: 12
Zajęcia: Taniec Ludowy i Charakterystyczny
Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
19.30 – 20.15
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Poniedziałek

 • Klasa VI
  16.15 – 17.00
 • Klasa Ia
  16.15 – 17.00
 • Klasa IIIb
  16.15 – 17.00
 • Klasa VIII
  16.15 – 17.00
 • Klasa VIII
  17.05 – 17.50
 • Klasa VIIa
  17.05 – 17.50
 • Klasa Ia
  17.05 – 17.50
 • Klasa IIb
  17.05 – 17.50
 • Klasa VI
  17.05 – 17.50
 • Klasa IIIb
  17.05 – 17.55
 • Klasa VIIa
  17.55 – 18.40
 • Klasa VIII
  17.55 – 18.40
 • Klasa VIIb
  17.55 – 18.40
 • Klasa IIb
  17.55 – 18.40
 • Klasa IVa
  17.55 – 18.40
 • Klasa VIIa
  18.45 – 19.30
 • Klasa VIII
  18.45 – 19.30
 • Klasa VIIb
  18.45 – 19.30
 • Klasa IVa
  18.45 – 19.30
 • Klasa VIII
  19.30 – 20.15
 • Klasa IVa
  19.30 – 20.15
 • Klasa VIIb
  19.30 – 20.15

Wtorek

 • Klasa IVb
  16.15 – 17.00
 • Klasa Ia
  16.15 – 17.00
 • Klasa Va
  16.15 – 17.00
 • Klasa Ib
  16.15 – 17.00
 • Klasa IIc
  17.05 – 17.50
 • Klasa IIIa
  17.05 – 17.50
 • Klasa Va
  17.05 – 17.50
 • Klasa IVb
  17.05 – 17.50
 • Klasa IIc
  17.55 – 18.40
 • Klasa IIIa
  17.55 – 18.40
 • Klasa Vb
  17.55 – 18.40
 • Klasa Va
  17.55 – 18.40
 • Klasa IVb
  17.55 – 18.40
 • Klasa VIII
  18.45 – 19.30
 • Klasa IIIa
  18.45 – 19.30
 • Klasa VI
  18.45 – 19.30
 • Klasa Vb
  18.45 – 19.30
 • Klasa Vb
  19.30 – 20.15
 • Klasa VI
  19.30 – 20.15
 • Klasa VIII
  19.30 – 20.15

Środa

 • Klasa IIIb
  16.15 – 17.00
 • Klasa Ib
  16.15 – 17.00
 • Klasa Ib
  17.05 – 17.50
 • Klasa IIa
  17.05 – 17.50
 • Klasa IIIb
  17.05 – 17.50
 • Klasa IIIc
  17.05 – 17.50
 • Klasa VI
  17.05 – 17.50
 • Klasa IIa
  17.55 – 18.40
 • Klasa IIIc
  17.55 – 18.40
 • Klasa Va
  17.55 – 18.40
 • Klasa VI
  17.55 – 18.40
 • Klasa IIIb
  17.55 – 18.40
 • Klasa Va
  18.45 – 19.30
 • Klasa IIIc
  18.45 – 19.30
 • Klasa VI
  18.45 – 19.30
 • Klasa Va
  19.30 – 20.15
 • Klasa VI
  19.30 – 20.15

Czwartek

 • Klasa IIc
  16.15 – 17.00
 • Klasa IVb
  16.15 – 17.00
 • Klasa Ic
  16.15 – 17.00
 • Klasa VIIa
  17.05 – 17.50
 • Klasa VIIb
  17.05 – 17.50
 • Klasa Ic
  17.05 – 17.50
 • Klasa IVb
  17.05 – 17.50
 • Klasa IIc
  17.05 – 17.50
 • Klasa VIIb
  17.55 – 18.40
 • Klasa VIIa
  17.55 – 18.40
 • Klasa IIIa
  17.55 – 18.40
 • Klasa IVb
  17.55 – 18.40
 • Klasa VIIb
  18.45 – 19.30
 • Klasa VIIa
  18.45 – 19.30
 • Klasa IIIa
  18.45 – 19.30
 • Klasa VIII
  18.45 – 19.30
 • Klasa VIIb
  19.30 – 20.15
 • Klasa VIIa
  19.30 – 20.15
 • Klasa VIII
  19.30 – 20.15

Piątek

 • Klasa Ic
  16.15 – 17.00
 • Klasa IVa
  16.15 – 17.00
 • Klasa IIb
  17.05 – 17.50
 • Klasa IIa
  17.05 – 17.50
 • Klasa IVa
  17.05 – 17.50
 • Klasa IIb
  17.55 – 18.40
 • Klasa Vb
  17.55 – 18.40
 • Klasa IIIc
  17.55 – 18.40
 • Klasa IVa
  17.55 – 18.40
 • Klasa IIa
  17.55 – 18.40
 • Klasa Vb
  18.45 – 19.30
 • Klasa IIIc
  18.45 – 19.30
 • Klasa VIII
  18.45 – 19.30
 • Klasa VIII
  19.30 – 20.15
 • Klasa Vb
  19.30 – 20.15

Sobota

 • Klasa VIIb
  10.15 – 11.00
 • Klasa VIIb
  11.00 – 11.45
 • Klasa VIIa
  11.00 – 11.45
 • Klasa VIIa
  11.50 – 12.35
 • Klasa VIIb
  11.50 – 12.35
 • Klasa VIIa
  12.35 – 13.20
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
16.00 – 17.00
Klasa Ia

Sala 8, Szatnia 1 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiweicz
16.15 – 17.00
Klasa Ia

Sala 4, Szatnia 1 Zajęcia: Taniec ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00
Klasa Ia

Sala 13Ł, Szatnia 1 Zajęcia: Zabawy ruchowe Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
17.05 – 17.50

Poniedziałek

 • Klasa Ia
  16.15 – 17.00
 • Klasa Ia
  17.05 – 17.50

Wtorek

 • Klasa Ia
  16.15 – 17.00
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
16.00 – 17.00
Klasa Ib

Sala: 8 Szatnia: 2 Zajęcia: Zabawy ruchowe Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
16.15 – 17.00
Klasa Ib

Sala: 13 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00
Klasa Ib

Sala: 8 Szatnia: 12 Zajęcia: Umuzyklanienie Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
17.05 – 17.50

Wtorek

 • Klasa Ib
  16.15 – 17.00

Środa

 • Klasa Ib
  16.15 – 17.00
 • Klasa Ib
  17.05 – 17.50
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
16.00 – 17.00
Klasa Ic

Sala: 8 Szatnia: 1 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
16.15 – 17.00
Klasa Ic

Sala: 4 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00
Klasa Ic

Sala: 13Ł Szatnia: 1 Zajęcia: Zabawy Ruchowe Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
17.05 – 17.50

Czwartek

 • Klasa Ic
  16.15 – 17.00
 • Klasa Ic
  17.05 – 17.50

Piątek

 • Klasa Ic
  16.15 – 17.00
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
17.00 – 18.00
Klasa IIa

Sala: 4 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
17.05 – 17.50

Klasa IIa

Sala: 13Ł Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
17.55 – 18.40
Klasa IIa

Sala: 13 Szatnia: 2 Zajęcia: Zabawy Ruchowe Prowadzący zajęcia: M. Burak
17.05 – 17.50

Klasa IIa

Sala: 8 Szatnia: 2 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
17.55 – 18.40
18.00 – 19.00

Środa

 • Klasa IIa
  17.05 – 17.50
 • Klasa IIa
  17.55 – 18.40

Piątek

 • Klasa IIa
  17.05 – 17.50
 • Klasa IIa
  17.55 – 18.40
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
17.00 – 18.00
Klasa IIb

Sala: 8 Szatnia: 2 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
17.05 – 17.50

Klasa IIb

Sala: 14Ł Szatnia: 2 Zajęcia: Zabawy Ruchowe Prowadzący zajęcia: M. Burak
17.55 – 18.40
Klasa IIb

Sala: 14 Szatnia: 1 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
17.05 – 17.50

Klasa IIb

Sala: 14Ł Szatnia: 1 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
17.55 – 18.40
18.00 – 19.00

Poniedziałek

 • Klasa IIb
  17.05 – 17.50
 • Klasa IIb
  17.55 – 18.40

Piątek

 • Klasa IIb
  17.05 – 17.50
 • Klasa IIb
  17.55 – 18.40
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
16.00 – 17.00
Klasa IIc

Sala: 13 Szatnia: 3 Zajęcia: Zabawy Ruchowe Prowadzący zajęcia: M. Burak
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00
Klasa IIc

Sala: 4 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
17.05 – 17.50

Klasa IIc

Sala: 8 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Dąbrowska
17.55 – 18.40
Klasa IIc

Sala: 8 Szatnia: 3 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
17.05 – 17.50
18.00 – 19.00

Wtorek

 • Klasa IIc
  17.05 – 17.50
 • Klasa IIc
  17.55 – 18.40

Czwartek

 • Klasa IIc
  16.15 – 17.00
 • Klasa IIc
  17.05 – 17.50
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
17.00 – 18.00
Klasa IIIa

Sala: 8 Szatnia: 2 Zajęcia: Akrobatyka Prowadzący zajęcia: M. Burak
17.05 – 17.50

Klasa IIIa

Sala: 13Ł Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
17.55 – 18.40

Klasa IIIa

Sala: 4 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec współczesny Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
18.45 – 19.30
Klasa IIIa

Sala: 4 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
17.55 – 18.40

Klasa IIIa

Sala: 8 Szatnia: 3 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
18.45 – 19.30
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

Wtorek

 • Klasa IIIa
  17.05 – 17.50
 • Klasa IIIa
  17.55 – 18.40
 • Klasa IIIa
  18.45 – 19.30

Czwartek

 • Klasa IIIa
  17.55 – 18.40
 • Klasa IIIa
  18.45 – 19.30
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
16.00 – 17.00
Klasa IIIb

Sala: 4 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
16.15 – 17.00
Klasa IIIb

Sala: 14 Szatnia: 1 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00
Klasa IIIb

Sala: 13Ł Szatnia: 3 Zajęcia: Akrobatyka Prowadzący zajęcia: M.Burak
17.05 – 17.55
Klasa IIIb

Sala: 14Ł Szatnia: 1 Zajęcia: Taniec Współczesny Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
17.05 – 17.50

Klasa IIIb

Sala: 8 Szatnia: 1 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
17.55 – 18.40
18.00 – 19.00

Poniedziałek

 • Klasa IIIb
  16.15 – 17.00
 • Klasa IIIb
  17.05 – 17.55

Środa

 • Klasa IIIb
  16.15 – 17.00
 • Klasa IIIb
  17.05 – 17.50
 • Klasa IIIb
  17.55 – 18.40
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
17.00 – 18.00
Klasa IIIc

Sala: 14Ł Szatnia: 3 Zajęcia: Akrobatyka Prowadzący zajęcia: M. Burak
17.05 – 17.50

Klasa IIIc

Sala: 13Ł Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
17.55 – 18.40

Klasa IIIc

Sala: 13 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec Współczesny Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
18.45 – 19.30
Klasa IIIc

Sala: 14Ł Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
17.55 – 18.40

Klasa IIIc

Sala: 8 Szatnia: 3 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
18.45 – 19.30
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

Środa

 • Klasa IIIc
  17.05 – 17.50
 • Klasa IIIc
  17.55 – 18.40
 • Klasa IIIc
  18.45 – 19.30

Piątek

 • Klasa IIIc
  17.55 – 18.40
 • Klasa IIIc
  18.45 – 19.30
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
16.00 – 17.00
Klasa IVa

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00
Klasa IVa

Sala: 14Ł Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
17.55 – 18.40

Klasa IVa

Sala: 8 Szatnia: 3 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: E.Mazurkiewicz
18.45 – 19.30

Klasa IVa

Sala: 4 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec Współczesny Prowadzący zajęcia: K. Cichy-Szromnik
19.30 – 20.15
Klasa IVa

Sala: 4 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
17.05 – 17.50

Klasa IVa

Sala: 4 Szatnia: 12 Zajęcia: Akrobatyka Prowadzący zajęcia: M. Burak
17.55 – 18.40
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Poniedziałek

 • Klasa IVa
  17.55 – 18.40
 • Klasa IVa
  18.45 – 19.30
 • Klasa IVa
  19.30 – 20.15

Piątek

 • Klasa IVa
  16.15 – 17.00
 • Klasa IVa
  17.05 – 17.50
 • Klasa IVa
  17.55 – 18.40
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
16.00 – 17.00
Klasa IVb

Sala: 13 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec Współczesny Prowadzący zajęcia: K. Cichy-Szromnik
16.15 – 17.00
Klasa IVb

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00
Klasa IVb

Sala: 13Ł Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
17.05 – 17.50

Klasa IVb

Sala: 13Ł Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec Ludowy Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
17.55 – 18.40
Klasa IVb

Sala: 13Ł Szatnia: 12 Zajęcia: Akrobatyka Prowadzący zajęcia: M. Burak
17.05 – 17.50

Klasa IVb

Sala: 8 Szatnia: 12 Zajęcia: Umuzykalnienie Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
17.55 – 18.40
18.00 – 19.00

Wtorek

 • Klasa IVb
  16.15 – 17.00
 • Klasa IVb
  17.05 – 17.50
 • Klasa IVb
  17.55 – 18.40

Czwartek

 • Klasa IVb
  16.15 – 17.00
 • Klasa IVb
  17.05 – 17.50
 • Klasa IVb
  17.55 – 18.40
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
16.00 – 17.00
Klasa Va

Sala: 14 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00
Klasa Va

Sala: 14 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
17.05 – 17.50

Klasa Va

Sala: 14 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec Współczesny Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
17.55 – 18.40
Klasa Va

Sala: 4 Szatnia: 12 Zajęcia: Akrobatyka Prowadzący zajęcia: M. Burak
17.55 – 18.40

Klasa Va

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec Ludowy i Charakterystyczny Prowadzący zajęcia: A. Madziarz
18.45 – 19.30

Klasa Va

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Technika Taneczna Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
19.30 – 20.15
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Wtorek

 • Klasa Va
  16.15 – 17.00
 • Klasa Va
  17.05 – 17.50
 • Klasa Va
  17.55 – 18.40

Środa

 • Klasa Va
  17.55 – 18.40
 • Klasa Va
  18.45 – 19.30
 • Klasa Va
  19.30 – 20.15
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
17.00 – 18.00
Klasa Vb

Sala: 4 Szatnia: 1 Zajęcia: Technika Taneczna Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
17.55 – 18.40

Klasa Vb

Sala: 8 Szatnia: 1 Zajęcia: Akrobatyka Prowadzący zajęcia: M. Burak
18.45 – 19.30

Klasa Vb

Sala: 4 Szatnia: 1 Zajęcia: Taniec Współczesny Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
19.30 – 20.15
Klasa Vb

Sala: 13 Szatnia: 3 obok sali 1 Zajęcia: Taniec Ludowy i Charakterystyczny Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
17.55 – 18.40

Klasa Vb

Sala: 13 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
18.45 – 19.30

Klasa Vb

Sala: 13 Szatnia: 2 Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
19.30 – 20.15
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Wtorek

 • Klasa Vb
  17.55 – 18.40
 • Klasa Vb
  18.45 – 19.30
 • Klasa Vb
  19.30 – 20.15

Piątek

 • Klasa Vb
  17.55 – 18.40
 • Klasa Vb
  18.45 – 19.30
 • Klasa Vb
  19.30 – 20.15
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
16.00 – 17.00
Klasa VI

Sala: 13 Szatnia: 12 Zajęcia: Technika Taneczna Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00
Klasa VI

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec Współczesny Prowadzący zajęcia: K. Cichy-Szromnik
17.05 – 17.50
Klasa VI

Sala: 13 Szatnia: 21 Zajęcia: Technika Taneczna Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
17.05 – 17.50

Klasa VI

Sala: 14 Szatnia: 21 Zajęcia: Technika Taneczna Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
17.55 – 18.40

Klasa VI

Sala: 8 Szatnia: 21 Zajęcia: Rytmika Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
18.45 – 19.30

Klasa VI

Sala: 13 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec Ludowy i Charakterystyczny Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
19.30 – 20.15
18.00 – 19.00
Klasa VI

Sala: 14 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
18.45 – 19.30

Klasa VI

Sala: 14 Szatnia: 3 Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
19.30 – 20.15
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Poniedziałek

 • Klasa VI
  16.15 – 17.00
 • Klasa VI
  17.05 – 17.50

Wtorek

 • Klasa VI
  18.45 – 19.30
 • Klasa VI
  19.30 – 20.15

Środa

 • Klasa VI
  17.05 – 17.50
 • Klasa VI
  17.55 – 18.40
 • Klasa VI
  18.45 – 19.30
 • Klasa VI
  19.30 – 20.15
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
11.00 – 12.00
Klasa VIIa

Sala: 8 Szatnia: 12 Zajęcia: Rytmika Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
11.00 – 11.45

Klasa VIIa

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
11.50 – 12.35

Klasa VIIa

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Technika Taneczna Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
12.35 – 13.20
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
Klasa VIIa

Sala: 4 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
17.05 – 17.50

Klasa VIIa

Sala: 13 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
17.55 – 18.40

Klasa VIIa

Sala: 4 Szatnia: 21
Zajęcia: Taniec Współczesny
Prowadzący zajęcia: K. Cichy-Szromnik
18.45 – 19.30
Klasa VIIa

Sala: 4 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec Ludowy i Charakterystyczny Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
17.05 – 17.50

Klasa VIIa

Sala: 13 Szatnia: 21 Zajęcia: Taniec Ludowy i Charakterystyczny Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
17.55 – 18.40

Klasa VIIa

Sala: 14 Szatnia: 2 Zajęcia: Technika Taneczna Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
18.45 – 19.30

Klasa VIIa

Sala: 14 Szatnia: 2 Zajęcia: Technika Taneczna Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
19.30 – 20.15
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Poniedziałek

 • Klasa VIIa
  17.05 – 17.50
 • Klasa VIIa
  17.55 – 18.40
 • Klasa VIIa
  18.45 – 19.30

Czwartek

 • Klasa VIIa
  17.05 – 17.50
 • Klasa VIIa
  17.55 – 18.40
 • Klasa VIIa
  18.45 – 19.30
 • Klasa VIIa
  19.30 – 20.15

Sobota

 • Klasa VIIa
  11.00 – 11.45
 • Klasa VIIa
  11.50 – 12.35
 • Klasa VIIa
  12.35 – 13.20
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
10.00 – 11.00
Klasa VIIb

Sala: 14 Szatnia: 3
Zajęcia: Taniec Klasyczny
Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
10.15 – 11.00
11.00 – 12.00
Klasa VIIb

Sala: 14 Szatnia: 3
Zajęcia: Technika Taneczna Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
11.00 – 11.45

Klasa VIIb

Sala: 8 Szatnia: 3
Zajęcia: Rytmika
Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
11.50 – 12.35
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
Klasa VIIb

Sala: 4 Szatnia: 21
Zajęcia: Taniec Współczesny
Prowadzący zajęcia: K. Cichy-Szromnik
17.55 – 18.40

Klasa VIIb

Sala: 14 Szatnia: 12
Zajęcia: Technika Taneczna
Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
18.45 – 19.30

Klasa VIIb

Sala: 14 Szatnia: 12
Zajęcia: Technika Taneczna
Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
19.30 – 20.15
Klasa VIIb

Sala: 14 Szatnia: 2
Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
17.05 – 17.50

Klasa VIIb

Sala: 14 Szatnia: 2
Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: I. Grzegorczyk
17.55 – 18.40

Klasa VIIb

Sala: 4 Szatnia: 2
Zajęcia: Taniec Ludowy i Charakterystyczny
Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
18.45 – 19.30

Klasa VIIb

Sala: 4 Szatnia: 2
Zajęcia: Taniec Ludowy i Charakterystyczny
Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
19.30 – 20.15
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Poniedziałek

 • Klasa VIIb
  17.55 – 18.40
 • Klasa VIIb
  18.45 – 19.30
 • Klasa VIIb
  19.30 – 20.15

Czwartek

 • Klasa VIIb
  17.05 – 17.50
 • Klasa VIIb
  17.55 – 18.40
 • Klasa VIIb
  18.45 – 19.30
 • Klasa VIIb
  19.30 – 20.15

Sobota

 • Klasa VIIb
  10.15 – 11.00
 • Klasa VIIb
  11.00 – 11.45
 • Klasa VIIb
  11.50 – 12.35
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
16.00 – 17.00
Klasa VIII

Sala: 14 Szatnia: 3 obok sali 1
Zajęcia: Taniec Współczesny
Prowadzący zajęcia: K. Cichy-Szromnik
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00
Klasa VIII

Sala: 1 Szatnia: 3 obok sali 1
Zajęcia: Wiadomości o Tańcu
Prowadzący zajęcia: D. Pawłowska
17.05 – 17.50

Klasa VIII

Sala: 8 Szatnia: 3 obok sali 1
Zajęcia: Rytmika
Prowadzący zajęcia: E. Mazurkiewicz
17.55 – 18.40

Klasa VIII

Sala: 13 Szatnia: 3 obok sali 1 Zajęcia: Technika Taneczna Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
18.45 – 19.30

Klasa VIII

Sala: 13 Szatnia: 3 obok sali 1 Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
19.30 – 20.15
18.00 – 19.00
Klasa VIII

Sala: 13 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
18.45 – 19.30

Klasa VIII

Sala: 13 Szatnia: 12 Zajęcia: Taniec Klasyczny Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
19.30 – 20.15
Klasa VIII

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Technika Taneczna Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
18.45 – 19.30

Klasa VIII

Sala: 14 Szatnia: 12 Zajęcia: Technika Taneczna Prowadzący zajęcia: J. Łowicz
19.30 – 20.15
Klasa VIII

Sala: 14 Szatnia: 12
Zajęcia: Taniec Ludowy i Charakterystyczny
Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
18.45 – 19.30

Klasa VIII

Sala: 14 Szatnia: 12
Zajęcia: Taniec Ludowy i Charakterystyczny
Prowadzący zajęcia: A. Magdziarz
19.30 – 20.15
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Poniedziałek

 • Klasa VIII
  16.15 – 17.00
 • Klasa VIII
  17.05 – 17.50
 • Klasa VIII
  17.55 – 18.40
 • Klasa VIII
  18.45 – 19.30
 • Klasa VIII
  19.30 – 20.15

Wtorek

 • Klasa VIII
  18.45 – 19.30
 • Klasa VIII
  19.30 – 20.15

Czwartek

 • Klasa VIII
  18.45 – 19.30
 • Klasa VIII
  19.30 – 20.15

Piątek

 • Klasa VIII
  18.45 – 19.30
 • Klasa VIII
  19.30 – 20.15

Aktualności

TO CO SIĘ U NAS DZIEJE

Pełne aktualności

Gdzie się znajdujemy?

Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Formularz kontaktowy


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Potwierdź, że nie jesteś robotem

Gdzie nas znajdziecie?

ul. Henryka Pobożnego 3
70-507 Szczecin

Telefony kontaktowe:

tel. (91) 4 333 635
fax. (91) 4 346 963

Adresy mailowe do szkoły:

pob@miasto.szczecin.pl

Numer konta Rady Rodziców:

60 1240 6667 1111 0010 2744 6538